Så ska en hållbar rovdjurspolitik för varg utvecklas

Varg i snö efter sövning

Experterna i den av regeringen tillsatta vargkommittén har enats om en åsiktsförklaring som ett första steg mot den handlings- och genomförandeplan som kommittén anser vara nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik.
Dokumentet överlämnas i dag tisdag till miljöminister Lena Ek.
Åsiktsförklaringen visar på en betydande samsyn kring viktiga frågor som behovet av skyddsjakt och skadeförebyggande åtgärder vid vargangrepp samt genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige.
De organisationer som är företrädda i kommittén har inte frångått de synpunkter på politiken som de har framfört i andra sammanhang. Genom att ställa sig bakom Åsiktsförklaringen accepterar de emellertid en kompromiss som kan utveckla nuvarande rovdjurspolitik för varg i mer hållbar riktning.
– Jag är mycket nöjd med det konstruktiva arbete som experterna från respektive organisation har nedlagt. Min förhoppning är att detta kommer att bidra till mer sans och balans till den fortsatta debatten, säger landshövding Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén.
Kommitténs förslag kommer också att kunna vara en god hjälp för regeringen inför det fortsatta arbetet med rovdjursfrågorna.
Den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg består av representanter för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden, Svenska rovdjursföreningen, LRF, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting samt Naturskyddsföreningen. Kommittén har till uppgift att vara ett forum för dialog mellan dessa organisationer och bistå regeringen i arbetet för en hållbar vargpolitik.
Kommittén har hittills bland annat genomfört dialoger med Naturvårdsverket och miljödepartementet. Kommitténs ordförande och huvudsekreterare har också träffat djurhållare som drabbats av vargangrepp och diskuterat vargfrågor med EU-kommissionens generaldirektorat för miljö i Bryssel.
– Nästa steg blir att påbörja diskussioner kring de frågor där organisationerna står längst ifrån varandra. Vi vill se vilka möjligheter till samsyn som finns och påbörja arbetet med en gemensam handlingsplan. Vi kommer också att samla in kunskap om hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag, säger Peter Egardt.

http://korta.nu/foexd

 

Annonser

Skärpt ton: – Licensjakten ett brott mot EUs miljölagstiftning

Etappmålet på högst 210 vargar är oförenligt med EU:s regelverk. Sverige har dessutom brutit mot lagstiftningen genom att tillåta upprepade licensjakter på en strikt skyddad och hotad djurart utan begränsningar.


I samband med förra årets licensjakt på varg anmälde fyra miljöorganisationer Sverige till EU-kommissionen. EU ger nu miljörörelsen rätt på de viktigaste punkterna. Licensjakten på varg bryter mot EUs naturvårdslagstiftning.
– Det är allvarligt att frågan måste gå så här långt och ett misslyckande för regeringens vargpolitik, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.
– Vi välkomnar kommissionens beslut. Det är av stort värde att ärendet granskas noga från kommissionens sida, eftersom det saknas möjligheter till rättslig prövning av jaktärenden i Sverige, säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.
I över ett år har EU och regeringen haft en dialog om licensjakten på varg. Samtidigt har WWF, Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet i Sverige försett EU-kommissionär Janez Potočnik med fakta och information om den svenska vargstammen.
– Det är förvånande att miljöministern har stått fast vid sin linje trots den hårda kritiken från EU. EU-kommissionen anser att Sverige ännu inte har anpassat sin politik för skydd av utrotningshotade vargar i linje med EUs regler om naturskydd, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på Världsnaturfonden WWF.
Nu skickar EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige med uppmaningen att ändra vargpolitiken. Regeringen har två månader på sig att svara. Om det misslyckas riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen.
– Regeringen måste nu ta sig ur den återvändsgränd den hamnat i. Den måste söka lösningar som inte är oförenliga med EU:s lagstiftning. Den måste stå upp för att Sverige ska ha en livskraftig vargstam och börja arbeta utifrån en sansad och realistisk bild av hur opinionen i vargbygderna ser ut och hur stora problem vargen faktiskt orsakar. Att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen skulle bara förlänga och fördjupa motsättningarna i Sverige ytterligare, säger Dahlerus.

Oenigheten gäller bland annat fyra områden:

 • Upprepad licensjakt på en strikt skyddad och hotad art utan att villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
 • Effektiva åtgärder för att åtgärda inaveln genom att naturlig vargmigration till Sverige underlättas eller aktiv förflyttning av vargar.
 • Att ta fram en godkänd förvaltningsplan för vargen som ska genomföras
 • Begränsningen av antalet vargar i Sverige till 210 individer
 • EU-kommissionens pressmeddelande

  Carlgren kommenterar EUs beslut

  Dagens Industri en av alla tidningar som skev om saken under dagen

  Ung vargtik dödsdömd efter attack på får

  Åtta fullvuxna karlat och en varg som inte gjort annat än vad den ska göra för att överleva.


  Vargtiken fälldes med ett skott i lungan.


  På torsdag gav länsstyrelsen i Oslo Akershus tillstånd till jakt på en varg som rivit får i skogarna mellan Eidsvoll och Hurdal som ligger väster om sydänden av Mjösa.
  Av bilderna att döma är det en ung tik, vid gott hull och med sommarpälsen på. Inget finns som tyder på att han tagit revir i området. Troligen en ungvarg på vandring eftersom hon plötsligt dök upp.
  Jaktlaget som dödade vargen poserar med henne i sommarlandskapet.
  Hon är varg nr 35 att dödas i Skandinavien så här långt i år.

  Kända döda vargar så här långt:
  1 tikvarg skyddsjakt Hurdal Norge – 3 juni
  1 tikvarg trafikolycka vägen Leksand – Sågmyren – 26 maj
  1 hanvarg** trafikolycka E18 Lekhyttan – 17 maj
  1 hanvarg** sköts i skyddsjakt på Gällivare skogssamebys betesmarker – 15 maj
  1 hanvarg sköts på §28 i kalvningsområdet i Idre – 11 maj
  1 upphittad varg/djurkropp vid järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun – 1 maj
  2 har dött i norska trafikolyckor – 7 januari Trysil – 5 mars Femunden
  1 har licensjagats i Norge på Sörlandet i kommunen Froland – 26 februari
  3 har dödats under licensjakt utanför den fredade vargzonen i östra Norge – 15-16 februari
  1 har skyddsjagats i Värmland efter licensjakten – en skabbvarg som var i så dålig kondition att den jagade talgbollar i trädgårdar i Munkfors – 9 februari
  1 har tjuvjagats på en sjö i södra Bollnäs kommun. Enligt polisutredningen har den först körts på av en skoter och sedan slagits ihjäl innan förövarna försökte gömma den iland – 6 februari.
  2 har skyddsjagats i Jämtland – hane Handödalens och Mittådalens sköts från helikopter i Särvans dalgång norr om Hede plus en genetiskt viktig hanvarg** hos Tåssåsens samebys – 17 januari
  19 sköts under den svenska licensjakten och – 15 januari-15 februari

  Fotnot: *invandrad varg **avkomma till invandrad varg

  Varg nr 70 dog i Norge i går

  Vargen bedöms som en vuxen hanne, sannolikt född 2009. Varifrån den härstammar får DNA-prov visa, kroppen ska nu undersökas.


  En varg som dragit omkring på Sörlandet i Norge under hösten och förvinter sköts i går onsdag i Oppsal i Lyngstad kommun.
  Vargen har dräpt många får och varit onödigt närgången under sin vandring söderut i Norge. Under senare tid har den uppehållit sig Vest-Agder fylke.
  Fårägarföreningen i området menar nu att det finns fler vargar på Sörlandet och vill därför fortsätta skyddsjakten.
  Den döda vargen, som är varg nr 70 som dött i Sverige och Norge sedan 21 december 2009, är en vuxen varghane enligt jaktledare.
  I jakten deltog 35 jägare och jakten pågick under två dagar. Under onsdagen lyckades man ringa vargen och kunde så döda den.
  Lyngstad ligger vid den norska sydkusten väster om Kristiansand.


  Två viktiga valptikar i Galvenreviret dog efter märkning – forskarna bör avsätta tid till självrannsakan – varg nr 68 o 69

  Varg nr 68 och 69 dog i Galvenreviret under senaste dygnet.
  I måndags märktes fyra vargar i det genetiskt viktiga reviret, i dag tisdag hittades två av dem drunknade. Med största sannolikhet beror det på sviterna efter märkningen att de inte tog sig upp ur ett mindre vattendrag de tydligen försökte passera.

  Alla vet, inte minst forskarna, att det finns risker med sövning av vilda djur. Forskarna vet också att Galvenreviret är ett av två revir på Skandinaviska halvön som har invandrande finskryska varghanar. Galven är fridlyst för jakt, och ändå har forskarna tillstånd att gå in och söva vargar.

  Klipp från Svensk Jakts nättidning tisdag 7 december


  Nu måste forskarna sätta sig ner, för ut i skogen ska de inte, och ta sig en funderare på sin framtid. Kanske det ä rläge att ta en time out. Enligt vår uppfattning har det inte hänt speciellt mycket inom forskningen som gagnar vargen i Skandinavien under många år. Det enda konkreta är att vi genom sändarmärkningen vet var revirens ungvargar tar vägen när de vandrar ut. Men att det sker på bekostnad av att vargar död är inte acceptabelt.
  Det räcker att vi håller reda på reviren i framtiden. Vargens sätt att leva är kartlagt i hur många avhandlingar som helst i vår del av världen.
  Det är bra nu. Se till att populationen får de nya gener den behöver, men i övrigt låt vargarna vara ifred från era sövningspilar skjutan från en stressande helikopterjakt.
  – Vi vet inte ännu exakt vad som har hänt, men vi ska i morgon samlas och diskutera hur vargarna kunde drunkna. De blir groggy efter sövningen och det har sannolikt spelat in. Det verkar tyvärr vara en rad olyckliga omständigheter som ligger bakom detta, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg, till Svensk Jakt nättidning.
  Håkan Sand på Skandulv säger så här:
  – Vi har hela tiden sagt att sövning och märkning av varg eller andra djur innebär en viss risk. Det händer tyvärr att vargar dör i samband med märkning.
  Ändå låter han alltså sina forskare gå in i det viktigaste reviret vi har och söva vargar.
  Det kanske är dags för en rockad inom vargforskningen. Nästan alla har varit med sedan 1996 då man började söva vargar, då med undermåliga sändare som med lätthet gick att pejla in. Flera märkta vargar pejlades av tjuvskyttar innan sändarna byttes ut.
  180 vargar har sövts under de 12 senaste åren i Skandinavien. Sex vargar har nu dött i samband med sövningen, två indirekt – en genom tjuvjakt och en genom avsiktlig påkörning i Norge.
  Trots att två vargar precis dött Håkan Sand på fortsatt vargmärkning i vinter.
  Till Svensk Jakt gör han ett obegripligt uttalande:
  – Vi kan ha hur grundliga rutiner som helst, olyckor kan ändå tyvärr inträffa. Jag vet dock inte om några nya märkningsförsök kommer att göras i Galvenreviret.
  Läste du: ”Jag vet dock inte om några nya märkningsförsök kommer att göras i Galvenreviret.”
  Tror forskarna att de är Gud själv.

  Påkörd varg i Värmland blev inte påkörd (Uppdaterad)

  I dag återupptogs spårningen efter en påkörd varg i Östmark nära Torsby i Värmland.
  Vargen blev påkörd på fredag kväll och försvann ut i terrängen efter olyckan. Första uppgifterna var att bilföraren bedömde vargen som allvarligt skadad. Hur den bedömning gjorts med tanke på att det var mörkt är okänt.
  Senare i dag lördag hördes bilföraren igen och då visar det sig att bilföraren hade fler detaljer om olyckan som helt förändrar bilden. Vargen blev aldrig påkörd – den sprang bara in i sidan på bilen, och det gör ju en viss skillnad med tanke på eventuella skador på vargen.
  Nu tror man att vargen bara knockades och blev liggande en stund innan den kvicknade till och försvann.
  Ganska omgående var folk ute på eftersök på fredag kväll utan att hitta vargen.
  I dag lördag fortsatte spårningen med länsstyrelsens naturbevakare. Han kunde följa spår efter två som han bedömde helt friska djur ut ur området.
  I morgon ska lokala jägare ut och spåra är det meningen, men efter de nya uppgifterna att vargen sprang in i bilen utgår vi från att det eftersöket ställs in. I vart fall förses med skjutförbud mot varg.

  Så här skriver Värmlands Folkblads nättidning sent på lördag eftermiddag:
  http://tinyurl.com/2f9e8cn

  Så här skrev Nya Wermlands-Tidningen tidigare på lördagen:
  http://tinyurl.com/2v6f8f6

  Finska vargar ska ge svenska vargar nya gener

  Finska vargar ska ge den skandinaviska vargstammen friska gener.


  I dag kom Naturvårdsverket med besked om hur inplanteringen av varg ska gå till. Några nya tankar uöver det som tidigare sagts i höst presenterades inte.
  Kortfattat kan man säga att det ska ske med en kombination av utsättning av valpar i befintliga lyor och utsättning av vuxna könsmogna vargar, plus att också flytta finska vargar, som vandrat in till norra Sverige och norra Norge, ner till den skandinaviska vargpopulationen.
  De valpar som ska sättas ut ska tas fram på olika sätt: Valpar från befintliga vargar i svenska djurparker. Valpar från finska vuxna vargar som placeras i svenska djurparker. Varghonor i svensk djurpark insemineras med spermier från vild varg från annat land.

  De sex varglänen och ytterligare fyra län med spontana vargbesök ska nu var och ett komma med minst två förslag om var det inom det egna länet kan vara lämpligt med en utsättning.
  De tio länen är:
  Varglänen Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg
  Län med spontana vargbesök Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland.

  Något förvånade gick alla media under dagen ut att vargar ska hämtas hit från Norge, och Finland. Finland kändes väl okey, men Norge.., vi trodde att Norge har samma genetiska problem som vi eftersom deras vargar härstammar från våra tre som invandrade i början av 80-talet.
  Visserligen har man en finsrysk hanne med en rekordkull på 11 valpar i år i Kynnareviret som gränsar mot norra Värmland, men de valparna har vi ju så att säga ändå.
  Läser vi Sammandraget nedan klarnar det lite vad gäller Norge. Sverige ska helt enkelt hjälpa finska vargar som tagit sig in i norra Norge att ta sig ner till Mellansverige där merparten av den skandinaviska vargpopulationen finnns. Alltså precis som man ska göra med finska vargar som tar sig in i Norrbotten och ofta inte kommer längre eftersom de hamnar mitt i samernas renskafferi med snabb död som följd.
  Den tjuvjakten är i princip sanktionerad av samhället eftersom man säger att etablerad varg inte ska finnas i renskötselområdet. En varg etablerar sig lätt i ett område fyllt med ren.

  Här hittar du hela rapporten, du kan också ladda ner den:
  Rapport vargflytt slutversion

  Här kan du läsa vad Jägareförbundet säger om Naturvårdsverkets planer:
  http://tinyurl.com/38yk7sg

  Här kan du läsa en dagen-efter-artikel i Svensk Jakt där Jägareförbundet förklarar för sina medlemmar varför det är så viktigt att inplanteringen blir bra – det ger en minimal vargstam:
  http://tinyurl.com/33ws7gq

  Sammandraget taget ur rapporten:
  Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt har fått ett uppdrag att redovisa rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige. En beskrivning av hur spontant invandrade vargar bör hanteras ingår också.

  Redovisningen ska ligga till grund för kommande beslut om en tillförsel av högst 20 vargar med östligt ursprung inom fem år som gynnar den genetiska statusen hos den skandinaviska vargstammen. Syftet är att genetiskt förstärka den svenska vargstammen, inte att öka antalet vargar. De tre myndigheterna har funnit att vargstammen kan förstärkas genetiskt med hänsyn till genetik, smittskydd och djurskydd.

  Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt har under arbetet med regeringsuppdraget haft som utgångspunkt att få in så många relevanta vetenskapliga underlag och synpunkter som möjligt. Arbetet har bland annat skett i dialog med i en särskild arbetsgrupp samt Rådet för rovdjursfrågor. Materialet har remitterats i två omgångar. Dialog och delaktighet är en nyckeln till ett framgångsrikt genomförande.
  Den skandinaviska vargstammen är i hög grad inavlad. Inaveln bör snarast brytas och långsiktigt minskas till en nivå under 10 procent från dagens nivå på cirka 30 procent, enligt genetikforskarna.
  Vargforskarna har räknat på genetiskt effektiva vargar, dvs de vargar som reproducerar sig. För att klara att upprätthålla en låg inavelsnivå, vilket är en förutsättning för en genetiskt livskraftig vargstam, krävs en fortsatt invandring av vargar, även efter en inledande förstärkning.

  Smittskyddsläget bland både tama och vilda djur är internationellt sett mycket gott i Sverige. Allvarliga smittor som kan spridas med vilda och tama rovdjur, såsom rabies och dvärgbandmask, förekommer inte i landet. Det unika läget bör bevaras utan att hindra naturliga rörelser över gränserna av inhemska vilda djur.
  Vargar med lämplig genetisk bakgrund finns framför allt i nordöstra Europa, inklusive Finland. Det är sådana vargar som invandrar spontant till både Sverige och Norge. Ryska vargar är dock olämpliga ur smittskyddssynpunkt. Baltiska vargar bör inte heller användas.
  De sex län som har reproducerande stam av varg bör främst vara aktuella för urval av utsättningsområden eftersom avsikten är att förstärka dagens vargstam. Men även fyra andra län som har enstaka revir och ofta besöks av varg bör välja ut områden.

  Myndigheterna föreslår en lista på kriterier att använda som stöd för att utse utsättningsområden som är lämpliga för både vargar och människor. De tre myn- digheterna föreslår också processer för att förankra urvalet av utsättningsområden då det är mycket viktigt att människor får möjlighet att lämna synpunkter.

  Det är lämpligt att fastställa mål för den genetiska förstärkningen av vargstammen. Det blir mot de målen uppföljningen sedan sker. Myndigheterna beskriver vilka insatser som bör göras.
  Myndigheterna bedömer att det inte krävs mellanstatliga avtal för att flytta vargar från våra grannländer utan att detta kan hanteras direkt mellan de nationella myndigheterna i första hand.

  Naturvårdsverket bedömer att det krävs två författningsändringar för att fånga och märka vargar på myndighetsinitiativ i syfte att genomföra bevarandeåtgärder.
  Myndigheterna redovisar olika möjliga tillvägagångssätt för att genomföra flytt av vargar. De olika tillvägagångssättens för och nackdelar diskuteras också. För att klara behovet av genetisk förstärkning av den skandinaviska vargstammen bedöms att flera av alternativen behöver genomföras parallellt. Av flera skäl kan inget al- ternativ ensamt tillföra den mängd nytt genetiskt material som krävs.

  De tre myndigheterna beskriver sex möjliga tillvägagångssätt att genetiskt förstärka den svenska vargstammen. Både införsel av vuxna djur och valpar är möjliga. För- och nackdelar med de olika alternativen beskrivs.
  Den mest långsiktiga lösningen efter den förstärkning på högst 20 vargar på fem år som regeringen beslutat om, är att underlätta för naturligt invandrade vargar att ta sig ner till den mellansvenska vargstammen. Detta medför dock vissa smittskyddsrisker, i första hand för rabies och dvärgbandmask, vilka beror på vilken metod som används. Om inga nya vargar kan vandra in i Sverige, ta sig ner till den skandinaviska vargpopulationen och reproducera sig efter de inledande förstärkningsåtgärderna kommer inavelsnivån hos den svenska vargstammen att åter att stiga.
  Övriga alternativ bedöms i nuläget innebära alltför stora risker beträffande främst smittskydd för att kunna användas.
  Remissinstanserna har efterfrågat en utredning av hur jakten påverkas av inflyttade vargar samt vilka kompensationsåtgärder som ska genomföras. De tre myndigheterna anser att detta bör utredas vidare.
  Kostnader för genetisk förstärkning av varg har kostnadsberäknats och konse- kvensbedömts. Även försök till analys av kostnadseffektivitet har gjorts.