44 vargar sköts under licensjakten 2015

44 vargar sköts under licensjakten i januari i år. 24 i Värmland, 12 i Örebro och åtta i Dalarna.

Vid förra vinterns inventering, 2013/2014 konstaterades 35 föryngringar i Sverige. I höstas hade länsstyrelsernas samrådsgrupp att fördela den miniminivå på 27 föryngringar som Naturvårdsverket bestämt är en gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen för Sverige.
Eftersom det inte finns några föryngringar utanför Mellersta rovdjursförvaltningsområdet är det detta område som tills vidare har ansvaret för att vargpopulationen hålls vid liv.

Miniminivån föryngringar fördelades enligt följande:
Dalarna 7 (2)(2)
Gävleborg 2
Värmland 11 (4)(3)
Stockholm –
Uppsala –
Örebro 5 (2)(3)
Västmanland 1
Västra Götaland 1
Fotnot tabell: Län med parentes ingick i licensjakten. Första parentesen anger hur många föryngringar/revir som skulle tömmas på varg i licensjakten – andra parentesen anger hur många föryngringar/revir som sköts bort.
I Örebro sköts hanen och en valp i ett grannrevir till ett av jaktreviren bort.
I Värmland missade man ett av de utsedda reviren på grund av att det istället jagades i ett revir som inte tidigare var känt.

Så här många är de 44 vargar, som alla sköts i licensjakten vintern 2015. Bläddra neråt, de tar aldrig slut. Obs! Texten fortsätter under sista bilden.
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död vargUtöver dessa har ytterligare sex vargar dödats i samband med jakt i Sverige och Norge hittills i år. Och en har avlivats på grund av skabb och två har körts ihjäl i trafikolyckor.
Sammanlagt har 53 kända vargar dött i Skandinavien hittills i år vilket är lika många som under hela förra året, ett år då vi inte hade någon licensjakt.
Se fliken Döda vargar 2015.
En av de trafikdödade vargarna i vinter är en Tivedenvalp född 2013.
Han dog utanför Ulricehamn efter att först ha blivit påkörd av en bil och sedan en buss som kom alldeles efter. Det innebär att fyra av de fem valpar som föddes våren 2013 av invandrarvargarna i Tiveden har dött innan de fick chans att tillföra den skandinaviska populationen viktiga gener.
Vilket öde den femte vargen bland valparna gått till mötes är fortfarande en obesvarad fråga. Om den nu överlevde första vintern. Spårarna hade inga spår efter den vintern 2013/2014. Men den kanske dyker upp i ett DNA i framtiden.

Annonser

Skärpt ton: – Licensjakten ett brott mot EUs miljölagstiftning

Etappmålet på högst 210 vargar är oförenligt med EU:s regelverk. Sverige har dessutom brutit mot lagstiftningen genom att tillåta upprepade licensjakter på en strikt skyddad och hotad djurart utan begränsningar.


I samband med förra årets licensjakt på varg anmälde fyra miljöorganisationer Sverige till EU-kommissionen. EU ger nu miljörörelsen rätt på de viktigaste punkterna. Licensjakten på varg bryter mot EUs naturvårdslagstiftning.
– Det är allvarligt att frågan måste gå så här långt och ett misslyckande för regeringens vargpolitik, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.
– Vi välkomnar kommissionens beslut. Det är av stort värde att ärendet granskas noga från kommissionens sida, eftersom det saknas möjligheter till rättslig prövning av jaktärenden i Sverige, säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.
I över ett år har EU och regeringen haft en dialog om licensjakten på varg. Samtidigt har WWF, Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet i Sverige försett EU-kommissionär Janez Potočnik med fakta och information om den svenska vargstammen.
– Det är förvånande att miljöministern har stått fast vid sin linje trots den hårda kritiken från EU. EU-kommissionen anser att Sverige ännu inte har anpassat sin politik för skydd av utrotningshotade vargar i linje med EUs regler om naturskydd, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på Världsnaturfonden WWF.
Nu skickar EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige med uppmaningen att ändra vargpolitiken. Regeringen har två månader på sig att svara. Om det misslyckas riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen.
– Regeringen måste nu ta sig ur den återvändsgränd den hamnat i. Den måste söka lösningar som inte är oförenliga med EU:s lagstiftning. Den måste stå upp för att Sverige ska ha en livskraftig vargstam och börja arbeta utifrån en sansad och realistisk bild av hur opinionen i vargbygderna ser ut och hur stora problem vargen faktiskt orsakar. Att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen skulle bara förlänga och fördjupa motsättningarna i Sverige ytterligare, säger Dahlerus.

Oenigheten gäller bland annat fyra områden:

 • Upprepad licensjakt på en strikt skyddad och hotad art utan att villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
 • Effektiva åtgärder för att åtgärda inaveln genom att naturlig vargmigration till Sverige underlättas eller aktiv förflyttning av vargar.
 • Att ta fram en godkänd förvaltningsplan för vargen som ska genomföras
 • Begränsningen av antalet vargar i Sverige till 210 individer
 • EU-kommissionens pressmeddelande

  Carlgren kommenterar EUs beslut

  Dagens Industri en av alla tidningar som skev om saken under dagen

  Ung vargtik dödsdömd efter attack på får

  Åtta fullvuxna karlat och en varg som inte gjort annat än vad den ska göra för att överleva.


  Vargtiken fälldes med ett skott i lungan.


  På torsdag gav länsstyrelsen i Oslo Akershus tillstånd till jakt på en varg som rivit får i skogarna mellan Eidsvoll och Hurdal som ligger väster om sydänden av Mjösa.
  Av bilderna att döma är det en ung tik, vid gott hull och med sommarpälsen på. Inget finns som tyder på att han tagit revir i området. Troligen en ungvarg på vandring eftersom hon plötsligt dök upp.
  Jaktlaget som dödade vargen poserar med henne i sommarlandskapet.
  Hon är varg nr 35 att dödas i Skandinavien så här långt i år.

  Kända döda vargar så här långt:
  1 tikvarg skyddsjakt Hurdal Norge – 3 juni
  1 tikvarg trafikolycka vägen Leksand – Sågmyren – 26 maj
  1 hanvarg** trafikolycka E18 Lekhyttan – 17 maj
  1 hanvarg** sköts i skyddsjakt på Gällivare skogssamebys betesmarker – 15 maj
  1 hanvarg sköts på §28 i kalvningsområdet i Idre – 11 maj
  1 upphittad varg/djurkropp vid järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun – 1 maj
  2 har dött i norska trafikolyckor – 7 januari Trysil – 5 mars Femunden
  1 har licensjagats i Norge på Sörlandet i kommunen Froland – 26 februari
  3 har dödats under licensjakt utanför den fredade vargzonen i östra Norge – 15-16 februari
  1 har skyddsjagats i Värmland efter licensjakten – en skabbvarg som var i så dålig kondition att den jagade talgbollar i trädgårdar i Munkfors – 9 februari
  1 har tjuvjagats på en sjö i södra Bollnäs kommun. Enligt polisutredningen har den först körts på av en skoter och sedan slagits ihjäl innan förövarna försökte gömma den iland – 6 februari.
  2 har skyddsjagats i Jämtland – hane Handödalens och Mittådalens sköts från helikopter i Särvans dalgång norr om Hede plus en genetiskt viktig hanvarg** hos Tåssåsens samebys – 17 januari
  19 sköts under den svenska licensjakten och – 15 januari-15 februari

  Fotnot: *invandrad varg **avkomma till invandrad varg

  31 dödade vargar i Skandinavien hittills i år

  Frolandvargen var en av många vargar som genom åren sökt sig söderut i Norge. 26 februari dödades den av ett uppbåd norska jägare.


  Första maj hittades en djurkropp som bedömdes vara en varg intill järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun.
  Kroppen har legat länge på platsen, det som återstod var skinn och skelettdelar.
  SVA har resterna och bedömer dem som varg men för att vara helt säkra har vävnadsprover skickats för DNA-analys.

  Men arbetshypotesen är att det resterna kommer från varg.
  Med reservation för kommande analys är detta varg nr 30 som i år dött av olika anledningar i Skandinavien.
  Varg nr 31 sköts i onsdags kväll 11 maj på Idre samebys kalvningsmarker i Idre. Renägaren hänvisar till §28, paragrafen som ger tamdjursägare att skydda sina tamdjur sedan vissa förebyggande åtgärder genomförts för att försöka få bort det attackerande rovdjuret.
  Varghanen bar inget halsband, och har enligt samebyn varit i området i flera dagar. Flera försök har gjorts att skrämma bort den utan att detta har lyckats.
  – Vi har försökt att skrämma bort vargen både i tisdags och vid attacken i onsdags kväll. Men när dom har påbörjat attacken är dom väldigt svåra att få kontakt med. Då är dom så fokuserade på bytet. Så detta var den enda möjligheten, säger Benny Jonsson i Idre Sameby

  Kända döda vargar så här långt:
  1 hanvarg sköts på §28 i kalvningsområdet i Idre – 11 maj
  1 upphittad varg/djurkropp vid järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun – 1 maj
  2 har dött i norska trafikolyckor – 7 januari Trysil – 5 mars Femunden
  1 har licensjagats i Norge på Sörlandet i kommunen Froland – 26 februari
  3 har dödats under licensjakt utanför den fredade vargzonen i östra Norge – 15-16 februari
  1 har skyddsjagats i Värmland efter licensjakten – en skabbvarg som var i så dålig kondition att den jagade talgbollar i trädgårdar i Munkfors – 9 februari
  1 har tjuvjagats på en sjö i södra Bollnäs kommun. Enligt polisutredningen har den först körts på av en skoter och sedan slagits ihjäl innan förövarna försökte gömma den iland – 6 februari.
  2 har skyddsjagats i Jämtland – hane Handödalens och Mittådalens sköts från helikopter i Särvans dalgång norr om Hede plus en genetiskt viktig hanvarg hos Tåssåsens samebys – 17 januari
  19 sköts under den svenska licensjakten och – 15 januari-15 februari

  Beträffande den skyddsjagade vargen i Munkfors kände jägare i området till vargen redan innan licensjakten startade 15 januari, men man lät den ändå gå. Först sedan licensen var utnyttjad restes krav på att den skulle skjutas men länsstyrelsen kan inte utfärda skyddsjakt på en skabbvarg bara för att den har skabb. Var en och med jaktvapen har rätt att själv ta beslut att avliva ett sådant djur. När vargen började söka mat inne i trädgårdar gick länsstyrelsen in och utfärdade tillstånd för skyddsjakt på vargen.
  Den borde har avlivats för sin skabb redan före jakten. Men ingen jägare vill ta på sig det ansvaret att döda en varg och sedan bli utsatt för misstanke om jaktbrott. Svagt säger vi.

  En oskygg föräldralös ungvarg får dödas i Grangärde

  Uppdaterad 8 maj
  I torsdags sade länsstyrelsen ja till skyddsjakt på två ungvargar från Tensenreviret som sedan mars håller till i Grangärdeområdet nordväst om Ludvika. Nu är detta ändrat att gälla bara en varg.
  Det var andra gången sedan i mars som en skyddsjaktsansökan från jägare i byn kom in. Då resonerade Länsstyrelsen som så att det var ett övergående problem. Vargarna skulle snart dra iväg på annat håll.

  Men så blev det inte och under senare tid har vargen, eller vargarna, blivit allt mer frimodig och onödigt oskygg. Härom dagen blev en kvinna med två småhundar följd av en varg som inte visade några tecken på att dra sig undan vad kvinnan än gjorde.
  Det som lockat vargen till området är den lätta rådjursjakten.
  I vinterns jakt sköts föräldratiken i reviret, och kort därefter drog hanen iväg. Vid spårningar som gjordes efter jakten var han aldrig tillsammans med valparna. Och efter ett tag försvann hans spår helt. Det som hänt är det klassiska. Jakten och jägarna splittar familjen vilket gör att valparna inte får den vägledning de behöver innan det är dags att lämna reviret för gått. Det finns otaliga exmpel på ungvargar som inte beter sig så som allmänheten förväntar sig att vargar ska bete sig. Och då blir det krav på skyddsjakt.
  Det som talar för vargarna i nuvarande läge är att det inte går att spåra dem och således inte att ringa dem. Det får bli spontan jakt med de svårigheter det innebär eftersom vargarna säkert har bättre koll på skyddsjägarna än vad de har på vargarna.

  Nej nej till skyddsjakt i Riala
  Däremot ser inte ut att bli någon skyddsjakt på två vargar i Rialareviret. Länsstyrelsen och Viltskadecenter säger båda nej till jakt på Naturvårdsverkets remiss. Skyddsjaktsansökan kom sedan en hund på promenad med sin matte plötsligt attackerades av en av vargarna. Hunden var ca 80 meter från ägaren då attacken kom. Den som sökt jakten är en jaktarrendator i det aktuella området.

  Varg nr 70 dog i Norge i går

  Vargen bedöms som en vuxen hanne, sannolikt född 2009. Varifrån den härstammar får DNA-prov visa, kroppen ska nu undersökas.


  En varg som dragit omkring på Sörlandet i Norge under hösten och förvinter sköts i går onsdag i Oppsal i Lyngstad kommun.
  Vargen har dräpt många får och varit onödigt närgången under sin vandring söderut i Norge. Under senare tid har den uppehållit sig Vest-Agder fylke.
  Fårägarföreningen i området menar nu att det finns fler vargar på Sörlandet och vill därför fortsätta skyddsjakten.
  Den döda vargen, som är varg nr 70 som dött i Sverige och Norge sedan 21 december 2009, är en vuxen varghane enligt jaktledare.
  I jakten deltog 35 jägare och jakten pågick under två dagar. Under onsdagen lyckades man ringa vargen och kunde så döda den.
  Lyngstad ligger vid den norska sydkusten väster om Kristiansand.


  Påkörd varg i Värmland blev inte påkörd (Uppdaterad)

  I dag återupptogs spårningen efter en påkörd varg i Östmark nära Torsby i Värmland.
  Vargen blev påkörd på fredag kväll och försvann ut i terrängen efter olyckan. Första uppgifterna var att bilföraren bedömde vargen som allvarligt skadad. Hur den bedömning gjorts med tanke på att det var mörkt är okänt.
  Senare i dag lördag hördes bilföraren igen och då visar det sig att bilföraren hade fler detaljer om olyckan som helt förändrar bilden. Vargen blev aldrig påkörd – den sprang bara in i sidan på bilen, och det gör ju en viss skillnad med tanke på eventuella skador på vargen.
  Nu tror man att vargen bara knockades och blev liggande en stund innan den kvicknade till och försvann.
  Ganska omgående var folk ute på eftersök på fredag kväll utan att hitta vargen.
  I dag lördag fortsatte spårningen med länsstyrelsens naturbevakare. Han kunde följa spår efter två som han bedömde helt friska djur ut ur området.
  I morgon ska lokala jägare ut och spåra är det meningen, men efter de nya uppgifterna att vargen sprang in i bilen utgår vi från att det eftersöket ställs in. I vart fall förses med skjutförbud mot varg.

  Så här skriver Värmlands Folkblads nättidning sent på lördag eftermiddag:
  http://tinyurl.com/2f9e8cn

  Så här skrev Nya Wermlands-Tidningen tidigare på lördagen:
  http://tinyurl.com/2v6f8f6