Varg som dödat får i Rendalen är död

I dag torsdag morgon sköts en varg i Rendalen i Hedmark. Vargen har under juli uppehållit sig i området och under denna tid dödat cirka 90 frilevande får enligt fårägarna.
Fylkesmannen gav tillstånd för skyddsjakt redan 6 juli och sedan dessa har detta tillstånd förlängts fyra gånger.
I dag på morgonen sköts vargen. 36 kända vargar har hittills i år dött i Skandinavien. Sex av dessa i Norge.

Annonser

Två län vill utöka tiden för jakt med 45 dagar om Förvaltningsrätten öppnar stoppade licensjakten

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansöker om dispens hos Naturvårdsverket om att förlänga tiden för vinterns licensjakt på varg fram till 21 februari i alla jaktområden.
Men innan det kan bli en tidsmässig fortsättning på jakten måste Förvaltningsrätten ta beslut att sätta igång den stoppade och överklagade licensjakten.

11 november 2015 beslutade Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet om licensjakt på varg, från 2 januari till 15 februari. I Värmland omfattades reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt Lokareviret som delas med Örebro län.
Naturvårdsverket gav klartecken till jakten, men beslutet överklagades av en rad naturorganisationer som samtidigt begärde inhibition av beslutet att licensjaga. Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberade, stoppade, licensjakten under tiden som överklagandet prövades. Prövningen pågår ännu när detta skrivs 10 februari. och då det återstår endast fen dagar av den ursprungliga jakttiden.
Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansökte i måndags att jakttiden förlängs till den 21 februari i alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.
Två familjegrupper, en i vardera Dalarna och Gävleborg, har skjutits bort sedan Kammarätten i Sundsvall undanröjde Förvaltningsrättens inhibition av jakten i de två områdena Lövsjön och Åmot-Ockelbo.
14  vargar är hittills skjutna. I Åmot-Ockelbo jagas det fortfarande på en kvarvarande årsvalp sedan länsstyrelsen utökade jakten med två vargar. Från början skulle det jagas endast på sex djur i reviret, men när dessa var fällda kunde man konstatera att det fortfarande fanns kvar två årsvalpar i området.
Den första av dessa sköts efter en två timmar lång jakt med två hundar i hasorna.
Och nu pratar vi om vargar som inte är mer än ca nio månader gamla som dessutom nyligen blivit av med både sina kullsyskon och trygga föräldrar. Och nu återstår endast en valp som skall genomgå samma behandling. Var finns djurskyddsaspekten på rovdjursjakt med löshund.
Rovdjursvalpar är inga bytesdjur och måste uppleva en jaktsituation som denna mycket stressande.
Hittills i år har redan 26 vargar dött i Skandinavien. 22 av dessa i jakt, fyra har avlivats eller hittats döda på grund av kraftiga skabbangrepp.

Skabbvarg Östmark_Red

Skabb kanske är det värsta som kan drabba en varg, särskilt under vintern när det som i Östmark i Värmland var uppåt 25 grader kallt under en period och den här vargen fanns i området. Till slut kunde den skjutas.

 

44 vargar sköts under licensjakten 2015

44 vargar sköts under licensjakten i januari i år. 24 i Värmland, 12 i Örebro och åtta i Dalarna.

Vid förra vinterns inventering, 2013/2014 konstaterades 35 föryngringar i Sverige. I höstas hade länsstyrelsernas samrådsgrupp att fördela den miniminivå på 27 föryngringar som Naturvårdsverket bestämt är en gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen för Sverige.
Eftersom det inte finns några föryngringar utanför Mellersta rovdjursförvaltningsområdet är det detta område som tills vidare har ansvaret för att vargpopulationen hålls vid liv.

Miniminivån föryngringar fördelades enligt följande:
Dalarna 7 (2)(2)
Gävleborg 2
Värmland 11 (4)(3)
Stockholm –
Uppsala –
Örebro 5 (2)(3)
Västmanland 1
Västra Götaland 1
Fotnot tabell: Län med parentes ingick i licensjakten. Första parentesen anger hur många föryngringar/revir som skulle tömmas på varg i licensjakten – andra parentesen anger hur många föryngringar/revir som sköts bort.
I Örebro sköts hanen och en valp i ett grannrevir till ett av jaktreviren bort.
I Värmland missade man ett av de utsedda reviren på grund av att det istället jagades i ett revir som inte tidigare var känt.

Så här många är de 44 vargar, som alla sköts i licensjakten vintern 2015. Bläddra neråt, de tar aldrig slut. Obs! Texten fortsätter under sista bilden.
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död varg
Död vargUtöver dessa har ytterligare sex vargar dödats i samband med jakt i Sverige och Norge hittills i år. Och en har avlivats på grund av skabb och två har körts ihjäl i trafikolyckor.
Sammanlagt har 53 kända vargar dött i Skandinavien hittills i år vilket är lika många som under hela förra året, ett år då vi inte hade någon licensjakt.
Se fliken Döda vargar 2015.
En av de trafikdödade vargarna i vinter är en Tivedenvalp född 2013.
Han dog utanför Ulricehamn efter att först ha blivit påkörd av en bil och sedan en buss som kom alldeles efter. Det innebär att fyra av de fem valpar som föddes våren 2013 av invandrarvargarna i Tiveden har dött innan de fick chans att tillföra den skandinaviska populationen viktiga gener.
Vilket öde den femte vargen bland valparna gått till mötes är fortfarande en obesvarad fråga. Om den nu överlevde första vintern. Spårarna hade inga spår efter den vintern 2013/2014. Men den kanske dyker upp i ett DNA i framtiden.

Finsk-ryskan ska tydligen dödas till varje pris

En ny ansökan om att få skjuta den finsk-ryska vargen kommer att lämnas in av berörda samebyar med renbete i Junseletrakten.
Helt klart finns inget annat än att hon skall bort. Om inte ens den finsk-ryska vargtiken räddas finns det inget utrymme för varg på 50 procent av Sveriges yta. Och då är frågan: Kan vi ha varg i Sverige?

Skyddsjakten på tiken och hennes värmländske hane inleddes fredagen 11 januari. Rovdjursföreningen överklagade beslutet och begärde samtidigt inhibition, ett stopp av jakten så länge den juridiska processen pågick. 17 januari tog Förvaltningsrätten beslut om omedelbar inhibition och att jaktbeslutet skulle prövas. Tyvärr hann hanen skjutas. Det skede bara en stund efter att jaktbeslutet togs 11 januari. Tiken som varit med om tre sövningar med helikopter visste att hålla sig undan.
Hade jakten avlöpt som planerat och tiken fotsatt att hålla sig oåtkomlig för helikopterjakt hade skyddsjakten varit över i torsdags 14 februari. Det som skedde nu var att inhiberingsskyddet försvann.
Att renägarna planerar en ny ansökan om skyddsjakt kommer inte som någon överraskning. Det innebär att det måste in en ny begäran om inhibering för att jakten ska kunna stoppas om naturvårdsverket säger ja igen till jakt. Och det kan bli problematiskt att hinna få in en sådan begäran i tid eftersom Naturvårdsverket i princip kan ta ett beslut samtidigt som helikoptern flyger an mot vargen.
Sedan tiken blev ensam har hon börjat ta ren i större omfattning än då hanen levde. Junseleiområdet har en stor älgstam vilket var den huvudsakliga bytet för paret. Ensam är det lättare att ta ren.

Elfte döda vargen i år skjuten av norska jägare

Skjutna varghanen i Rendalen.

Skjutna varghanen i Rendalen.


I söndags dödades årets elfte kända varg i Skandinavien. Det sköts sent på eftermiddagen i Rendalen som ligger lite väster om Trysilfjället i Hedmark.
Hedmark hade fyra av de 12 vargar som finns på den norska licenskvoten i vinter. Norge jagar varg i sex månader från 1 oktober till och med 31 mars. Några skruppler för parningen i februari och eventuellt parade tikar senare i perioden finns inte.
Två av de elva vargarna som hittills är döda av olika anledningar är skjutna i Norge. Övriga har dött i Sverige.

Döda vargar hittills i år i Skandinavien
10 feb Hanvarg norska Rendalen väster Trysil – Licensjakt
2 feb Ung varghane Hedby i Örebro – Urvalsjakt
2 feb Ung varghane Fulufjäll – Urvalsjakt
2 feb Ung vargtik Fulufjäll – Urvalsjakt
1 feb Ung varghane norska Telemark Nome – Skyddsjakt
17 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, sjätte skabbvargen i Lokareviret
11 jan Hanvarg Junselereviret – Skyddsjakt, gick med finsk-ryskan
5 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, femte skabbvargen i Lokareviret
3 jan Vargtik haltade vid vägen Hallstahammar-Västerås – avlivad polistillstånd
2 jan Vargtik Svenstavik/Börtnan – Skyddsjakt, gick med hane som sköts före jul
1 jan Ung hanvarg Granbergsdal – Skabbangripen, fjärde skabbvargen i Lokareviret sedan sommaren

Påskjutna
4 feb – Varg Värnäsreviret – Urvalsjakt, bedömd oskadd
28 jan – Varg norska Tynset – Licensjakt, bedömd oskadd

Påkörda men gått undan
11 feb – Varg Villingsbergkorset/E18 öster om Karlskoga – spårad 3 km bedömd oskadd

Urvalsjakten stoppad av Kammarrätten

Rovdjursföreningen gjorde det igen, fick stopp på en ifrågasatt jakt på varg.
Sent på onsdag eftermiddag inhiberade Kammarrätten den pågående rensningsjakten på varg. Och gav samtidigt Förvaltningsrätten bakläxa att ta upp jaktens legitimitet till rättslig prövning.

Förvaltningsrätten avslog i slutet av förra veckan föreningarnas överklagan och begäran om inhibition, ett tillfälligt stopp av jakten.
Men som sagt, tills vidare är jakten stoppad. Och det i rättan tid. De senaste dagarnas snöfall i varglänen har skapat den perfekta miljön för en framgångsrik vargjakt.
Överklagandet till Kammarrätten och Förvaltningsrätten gjorde Rovdjursföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen och WWF.
För några veckor sedan hade Rovdjursföreningen framgång med ett annat jaktöverklagande som gällde den finsk-ryska vargtiken som slagit sig ner i Junseleområdet. Hennes hane hann skyddsjägarna dock skjuta innan överklagandet och inhibitionen vann laga kraft.
De rättsliga turerna kring rensningsjakten väntas komma igång under nästa vecka. Första ska Naturvårdsverket ges tillfälle att komma med sina synpunkter på sitt beslut och de argument som föreningarna för fram i sin överklagan. Och sedan ska föreningarna ges tillfälle att svara på Naturvårdsverkets svar.
30 januari beslutade Naturvårdsverket att det skulle vara tillåtet att skjuta 16 vargar i åtta revir redan från 1 februari.Jakten ska pågå till 17 februari, vilket är nästa söndag det.
Vilket betyder att det är ganska ont om tid både för en rättslig prövning och att eventuellt komma igång med jakten igen.
Sannolikt är det kört för mer jakt. Hittills har tre vargar skjutits.
Jakten är stoppad tills målet är avgjort i Förvaltningsrätten. Och det kan ta till bortom 17 februari, och då är jakten slut enligt Nsturbårdsverkets beslut. Eller rättare, då går det inte längta att jaga eftersom vargarna då går in i den intensiva delen av parningsperioden.