Så ska en hållbar rovdjurspolitik för varg utvecklas

Varg i snö efter sövning

Experterna i den av regeringen tillsatta vargkommittén har enats om en åsiktsförklaring som ett första steg mot den handlings- och genomförandeplan som kommittén anser vara nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik.
Dokumentet överlämnas i dag tisdag till miljöminister Lena Ek.
Åsiktsförklaringen visar på en betydande samsyn kring viktiga frågor som behovet av skyddsjakt och skadeförebyggande åtgärder vid vargangrepp samt genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige.
De organisationer som är företrädda i kommittén har inte frångått de synpunkter på politiken som de har framfört i andra sammanhang. Genom att ställa sig bakom Åsiktsförklaringen accepterar de emellertid en kompromiss som kan utveckla nuvarande rovdjurspolitik för varg i mer hållbar riktning.
– Jag är mycket nöjd med det konstruktiva arbete som experterna från respektive organisation har nedlagt. Min förhoppning är att detta kommer att bidra till mer sans och balans till den fortsatta debatten, säger landshövding Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén.
Kommitténs förslag kommer också att kunna vara en god hjälp för regeringen inför det fortsatta arbetet med rovdjursfrågorna.
Den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg består av representanter för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden, Svenska rovdjursföreningen, LRF, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting samt Naturskyddsföreningen. Kommittén har till uppgift att vara ett forum för dialog mellan dessa organisationer och bistå regeringen i arbetet för en hållbar vargpolitik.
Kommittén har hittills bland annat genomfört dialoger med Naturvårdsverket och miljödepartementet. Kommitténs ordförande och huvudsekreterare har också träffat djurhållare som drabbats av vargangrepp och diskuterat vargfrågor med EU-kommissionens generaldirektorat för miljö i Bryssel.
– Nästa steg blir att påbörja diskussioner kring de frågor där organisationerna står längst ifrån varandra. Vi vill se vilka möjligheter till samsyn som finns och påbörja arbetet med en gemensam handlingsplan. Vi kommer också att samla in kunskap om hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag, säger Peter Egardt.

http://korta.nu/foexd

 

Annonser

Två vargar dödade på två dagar

Torsdagen 18 augusti körde ett tidningsbud i Karlskoga under sin morgonrunda tidigt på morgonen på en fjolårsvalp från Lokareviret. Olyckan skedde i inom vargfamiljens kärnområde norr om Karlskoga väster om Granbergsdal
Vargen är varg nr 41 att dö i Skandinavien i år så här långt. Nio av vargarna har dött i Norge.

Vargen kom för nära djur tillhörande en norsk småbonde


Onsdagen 17 augusti sköts en varg av en småbrukare i Norge. Vargen befann sig nära hans djur.
Småbrukaren bor nära vildmarksområet Mangenskogen i Nes kommun som ligger österut från Sverige i höjd med Charlottenberg.
Han hade inte något tillstånd att skjuta vargen. Polisen är förtegen om de skäl till varför han sköt som småbrukaren angivit under förhör.
Vargen är varg nr 40 att dö i Skandinavien i år så här långt. Nio av vargarna har dött i Norge.

41 kända döda vargar så här långt:
1 varg trafikolycka Granbergsdal Karlskoga Örebro – 18 augusti
1 varg ”nödvärn” Mangenskog Nes kommun Norge – 17 augusti
1 tikvarg skyddsjakt Grangärde Dalarna – 8 juli
1 varg trafikolycka väg 56 Vad norr Västerås – 7 juli
1 tikvarg trafikolycka Sälenfjällen – 4 juli
1 hanvarg skyddsjakt Alvdal Norge – 14 juni
1 tikvarg skyddsjakt Hurdal Norge – 3 juni
1 tikvarg trafikolycka vägen Leksand – Sågmyren – 26 maj
1 hanvarg** trafikolycka E18 Lekhyttan – 17 maj
1 hanvarg** sköts i skyddsjakt på Gällivare skogssamebys betesmarker – 15 maj
1 hanvarg sköts på §28 i kalvningsområdet i Idre – 11 maj
1 upphittad varg/djurkropp vid järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun – 1 maj
2 har dött i norska trafikolyckor – 7 januari Trysil – 5 mars Femunden
1 har licensjagats i Norge på Sörlandet i kommunen Froland – 26 februari
3 har dödats under licensjakt utanför den fredade vargzonen i östra Norge – 15-16 februari
1 har skyddsjagats i Värmland efter licensjakten – en skabbvarg som var i så dålig kondition att den jagade talgbollar i trädgårdar i Munkfors – 9 februari
1 har tjuvjagats på en sjö i södra Bollnäs kommun. Enligt polisutredningen har den först körts på av en skoter och sedan slagits ihjäl innan förövarna försökte gömma den iland – 6 februari.
2 har skyddsjagats i Jämtland – hane Handödalens och Mittådalens sköts från helikopter i Särvans dalgång norr om Hede plus en genetiskt viktig hanvarg** hos Tåssåsens samebys – 17 januari
19 sköts under den svenska licensjakten och – 15 januari-15 februari

Fotnot: *invandrad varg **avkomma till invandrad varg

Skärpt ton: – Licensjakten ett brott mot EUs miljölagstiftning

Etappmålet på högst 210 vargar är oförenligt med EU:s regelverk. Sverige har dessutom brutit mot lagstiftningen genom att tillåta upprepade licensjakter på en strikt skyddad och hotad djurart utan begränsningar.


I samband med förra årets licensjakt på varg anmälde fyra miljöorganisationer Sverige till EU-kommissionen. EU ger nu miljörörelsen rätt på de viktigaste punkterna. Licensjakten på varg bryter mot EUs naturvårdslagstiftning.
– Det är allvarligt att frågan måste gå så här långt och ett misslyckande för regeringens vargpolitik, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.
– Vi välkomnar kommissionens beslut. Det är av stort värde att ärendet granskas noga från kommissionens sida, eftersom det saknas möjligheter till rättslig prövning av jaktärenden i Sverige, säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.
I över ett år har EU och regeringen haft en dialog om licensjakten på varg. Samtidigt har WWF, Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet i Sverige försett EU-kommissionär Janez Potočnik med fakta och information om den svenska vargstammen.
– Det är förvånande att miljöministern har stått fast vid sin linje trots den hårda kritiken från EU. EU-kommissionen anser att Sverige ännu inte har anpassat sin politik för skydd av utrotningshotade vargar i linje med EUs regler om naturskydd, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på Världsnaturfonden WWF.
Nu skickar EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige med uppmaningen att ändra vargpolitiken. Regeringen har två månader på sig att svara. Om det misslyckas riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen.
– Regeringen måste nu ta sig ur den återvändsgränd den hamnat i. Den måste söka lösningar som inte är oförenliga med EU:s lagstiftning. Den måste stå upp för att Sverige ska ha en livskraftig vargstam och börja arbeta utifrån en sansad och realistisk bild av hur opinionen i vargbygderna ser ut och hur stora problem vargen faktiskt orsakar. Att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen skulle bara förlänga och fördjupa motsättningarna i Sverige ytterligare, säger Dahlerus.

Oenigheten gäller bland annat fyra områden:

 • Upprepad licensjakt på en strikt skyddad och hotad art utan att villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
 • Effektiva åtgärder för att åtgärda inaveln genom att naturlig vargmigration till Sverige underlättas eller aktiv förflyttning av vargar.
 • Att ta fram en godkänd förvaltningsplan för vargen som ska genomföras
 • Begränsningen av antalet vargar i Sverige till 210 individer
 • EU-kommissionens pressmeddelande

  Carlgren kommenterar EUs beslut

  Dagens Industri en av alla tidningar som skev om saken under dagen

  En skyddsjakt kommer allt närmare för Rialavargarna

  Några närkontakter för många, har de blivit för mycket även för myndigheterna? Denna vecka avgör Naturvårdsverket revirets framtid.


  Naturvårdsverket synar Rialavargarna.
  Den här vecka, kanske redan i dag onsdag, beslutar verket om vargarna i Riala ska få leva eller om det blir skyddsjakt. Länsstyrelsen har i ett tillägg in sin tidigare remiss i princip sagt att man inte blir överraskad om Naturvårdsverket ger klartecken till skyddsjakt. Flera händelser den senaste tiden har satt fokus på vargarna i Riala.
  Och nu har även Viltskadecenter kompletterat sitt tidigare svar till Naturvårdsverket efter Länsstyrelsens komplettering. Viltskadecenter är tydligare än Länsstyrelsen och föreslår Naturvårdsverket att ge tillstånd för skyddsjakt på en varg.
  VC anser att vargarna gått fått långt och att de nu är nära stadiet där man kan börja prata om en tillvänjning till människor. Man slår fast att deras beteende så är långt är oacceptabelt.
  Men man säger också att det inte skulle vara fel att innan skyddsjakten dras igång gör försök att skrämma dem med gummikulor och knallskott. Man ger också Verket detaljerad instruktion hur en skrämselattackerna ska sättas in och när.
  Redan vid nästa oönskade händelse ska man slå till tycker Viltskadecenter.

  Det som talar för att reviret förblir intakt är dels att man inte säkert vet vilken varg som är den skyldige och del att det finns valpar i reviret som behöver båda sina föräldrar. Skjuter man tiken, dör valparna, skjuter man hanen behöver tiken lätta byten vilket då kommer att drabba tamdjur och förhållandena människa tamdjur och varg kan komma att förvärras.

  Problemet för reviret är att vargar som ständigt är nära människor tappar sin naturliga skygghet.
  Frågan är om reviret skulle getts möjligheten att etablera sig över huvud taget.

  Intervju

  Varghanen sköts med bara sex timmar kvar på jakten

  När det återstod bara drygt sex timmar av skyddsjakten föll hanvargen som rivit från runt Alvdal i Norge.


  Med bara några timmar kvar på skyddsjakten sköts en varghane i Alvdal i Österdalen tidigt på tisdag morgon.
  Skyddsjakten har pågått sedan förra torsdagen utanför Alvdal.

  Vargen har inte precis varit diskret utan lämnat efter sig både döda och skadade får och lamm.
  Den kommunala jägargruppen som fick uppdraget att jakta på vargen har därför inte haft några problem att veta var vargen har hållit hus.
  Mest har det handlar om jakt om nätterna. Klockan var inte mer än halv fem på morgonen då vargen dök upppå en väg och sköts.
  Hanvargen vägde 44.5 kilo och eftersom den ätit en del får under de sista dagarna kan man förmoda att den hade några kilo fårkött i magen och egenvikten därför torde ligga ca fem kilo lägre.
  Vargen är varg nr 36 att dö i Skandinavien i år så här långt. Åtta av vargarna har dött i Norge.

  Kända döda vargar så här långt:
  1 hanvarg skyddsjakt Alvdal Norge – 14 juni
  1 tikvarg skyddsjakt Hurdal Norge – 3 juni
  1 tikvarg trafikolycka vägen Leksand – Sågmyren – 26 maj
  1 hanvarg** trafikolycka E18 Lekhyttan – 17 maj
  1 hanvarg** sköts i skyddsjakt på Gällivare skogssamebys betesmarker – 15 maj
  1 hanvarg sköts på §28 i kalvningsområdet i Idre – 11 maj
  1 upphittad varg/djurkropp vid järnvägen i Töftedal i Dals Eds kommun – 1 maj
  2 har dött i norska trafikolyckor – 7 januari Trysil – 5 mars Femunden
  1 har licensjagats i Norge på Sörlandet i kommunen Froland – 26 februari
  3 har dödats under licensjakt utanför den fredade vargzonen i östra Norge – 15-16 februari
  1 har skyddsjagats i Värmland efter licensjakten – en skabbvarg som var i så dålig kondition att den jagade talgbollar i trädgårdar i Munkfors – 9 februari
  1 har tjuvjagats på en sjö i södra Bollnäs kommun. Enligt polisutredningen har den först körts på av en skoter och sedan slagits ihjäl innan förövarna försökte gömma den iland – 6 februari.
  2 har skyddsjagats i Jämtland – hane Handödalens och Mittådalens sköts från helikopter i Särvans dalgång norr om Hede plus en genetiskt viktig hanvarg** hos Tåssåsens samebys – 17 januari
  19 sköts under den svenska licensjakten och – 15 januari-15 februari

  Fotnot: *invandrad varg **avkomma till invandrad varg

  Rovdjursutredaren sprider felaktiga revirsiffror

  Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund åker nu land och rike runt och sprider felaktiga uppgifter om antalet revir i landet. Och de felaktiga uppgifterna sprids nu i en rad media. Han påstår att Värmland har 21 revir och inte kan ta emot fler vargar.
  Det finns en siffra som är den rätta och den bygger på inventeringar som säkrats och som presenterades i början av maj i år.
  Enligt denna finns det i Skandinavien 31 säkra revir med valpar – 25 i Sverige – 3 i Norge/Sverige – 3 i Norge.
  Liljelund sprider nu att det bara i Värmland finns 21 revir. Sanningen är att det finns nio varav två är gränsrevir Norge/Sverige.
  Första gången siffran 21 dök upp var den 22, och det var några dagar innan licensjakten i samband med den starka kritiken mot att Värmland skulle få döda endast sex vargar. Siffran publicerades på Länsstyrelsens rovdjursblogg och beskrevs som ”berörde Värmland”, vilket inte gjorde den mer rätt. Och naturligtvis var den ett inlägg i debatten att Värmland borde få skjuta fler vargar. En fråga som aldrig besvarats är om det är Länsstyrelsens uppdrag att bedriva politiska bloggar.
  Som befarades började siffran att användas av Jägareförbundet, bland annat av husorganet Svensk Jakt. Och sedan dess har den då och då dykt upp i olika media och sammanhang.
  När nu Regeringen rovdjursutredare åker runt i landet och använder siffran för att säga att det inte får plats fler vargar i Värmland finns det anledning att undra över vilka andra felaktiga siffror som används i den kommande utredningen.
  Det Länsstyrelse gjort för att räkna fram 22 revir är att man räknat hem revir som redan räknats av andra län och Norge. Skulle alla län räkna hem revir som sträcker över läns- och landsgränser blir det väldigt många revir i Skandinavien.

  Så här ser fördelningen på län och länder ut enligt Rovdjursaktuellt:
  Det finns konstaterat 31 vargrevir med föryngring i Skandinavien 2010.
  25 av dessa är helsvenska, 3 är helnorska, 3 delas mellan Sverige och Norge (2 är norsk-värmländska och ett är norsk-dalsländskt).
  Motsvarande siffror för 2009 26 valprevir fördelade på 19 i Sverige, 4 gränsrevir och 3 revir i Norge.
  Vilket alltså betyder en ökning med fem valpande revir mellan de båda åren.
  Norge har tagit sig friheten att för sin egen del räkna bara revir som helt finns inom landgränsen. Det räcker med att ett revir bara touchar Sverige så räknas det som svenskt. I och för sig är detta tilltag lovvärt eftersom man inte får ha mer än tre ynglande revir inom den s k ulvesonen som omfattar de tre gränslänen Hedmark, Östfold och Akershus.
  Men å andra sidan innebär det att Sverige tvingas räkna i princip norska revir i vår maxgräns 20 valprevir.
  Just nu har vi alltså 8 revir ”för mycket ” enligt den plan för vargstammen som Riksdagen bestämt. Men eftersom svenska jägare inte kan jaga på norsksvenska vargar annat än då de är på svensk mark kan man räkna bort de tre gränsreviren och då stannar vi på 5 revir för mycket.

  För den enskilde medborgaren gäller att de aldrig är berörda av mer än en familjegrupp om cirka sex vargar eftersom reviren kan ses som mentala hägn.

  Länsvis ser det ut så här:
  Dalsland 1: Dals Ed-Halden
  Värmland 9: Glaskogen, Skugghöjden, Gräsmark sv-n, Rotna sv-n, Trång, Jangen, Acksjön, Sandsjön och Brattfors.
  Örebro 4: Loka, Gåsborn, Ulriksberg och Kloten
  Västmanland 1: Färna
  Dalarna 9: Fulufjäll, Äppelbo, Aamäck, Tansen, Gimmen, Sången, Görsjön, Siljansringen och Korsån. Här finns också ett osäkert, Petsjön.
  Gävleborg 3: Skrälldalen, Galven och Sjösveden
  Stockholms län 1: Riala
  Norge 3: Linnekleppen, Kynna och Slettås

  Ung vargtik från Kynna har tagit ”revir” i nordöstra Skåne

  Har hon tänkt att etablera sig ett revir i skogarna i nordsöstra Skåne.


  Ungtiken från norska Kynnareviret – som tog bakspår ner från Norge ner genom Värmland på finskryskan som flyttades till Kilsbergen – har sedan några veckor stannat till i tregränsområdet nordöstra Skåne, Kronoberg och Blekingen.
  När hon nått ner till Kilsbergen, hon gick exakt i finskryskans GPS-plottar, fortsatte hon sydöst ner genom Östergötland Småland och ut till kusten vid Emmån och vidare ner mot Blekinge och nuvarande område.
  Hon är utrustad med en GPS-sändare och senaste positionen det gångna dygne kom från Smålandssidan. Tiken är från en genetisk viktig varg med andra generationens invandrargener. Kynnarevirets föräldrahane är invandrad från Finland.
  Under de senaste veckorna har det inte kommit några rapporter om dödade tamdjur. Utefter vägen ner till nuvarande område har vargen attackerat några fårbesättningar.
  Att inga tamdjur tas nu beror sannolikt på att hon har god tillgång på vilda bytesdjur.