Robert Franzén talar klarspråk

Robert Franzén, tidigare anställd på Naturvårdsverket numera pensionerad, går i tidningen Våra Rovdjur i en debattartikel till hårt angrepp mot alla de som under de senaste 30 åren gjort det i princip omöjligt för rovdjuren i våra skogar att leva ett normalt liv.
Politiker, jägare, jägare, jägare och forskare får sin beskärda del av kritiken.
Ingen har som Robert Franzén på nära håll kunnat följa galenskaperna.
Han sammanfattar det väldigt bra i orden: Vargen i dag – fredlös, fredad och nu åter jagad!
http://www.rovdjur.se/objfiles/1/Minoriteterfars_1503802517.pdf

När du ändå håller på att läsa kan du läsa ledaren i samma tidning: http://www.rovdjur.se/objfiles/1/ledaren_872919224.pdf

Annonser

Varg skjuten mitt i valpperioden

Vart tar allt vett och all etik vägen hos jägare när det gäller rovdjur och i synnerhet varg. Frågan riktar vi också tillståndsgivande myndigheter.
I natt sköts en varg i Rendalen i Hedmark som gränsar till Värmland Dalarna. Jägarna har haft tre veckor på sig att döda vargen och tiden hade gått ut i dag tisdag klockan 12.
Nu ska jägarna i området ansöka om ytterligare jakt på en varg.
Det är helt oacceptabelt att jaga djur under föryngringsperioden. Den varg som sköts i natt kan mycket väl vara ett av föräldradjuren till en valpkull som nu är inne i en kritisk period i sin uppväxt. Ges tillstånd att döda ytterligare en varg kan valparna lämnas helt utan föräldrar och de kommer att svälta ihjäl.
Det är hög tid att vargforskarna gör klart för alla inblandade att en s k vargflock består av bara föräldradjur och valpar. Ungvargarna från förra årets kull har för lämnge sedan lämnat sitt uppväxtområde och sina familj vid den här tiden. Möjligen möjligen säger en varg kan stanna kvar över sommaren.
Att döda varg under sommarperioden och långt in på hösten är jaktligt oetiskt. Valparna som är födda i april maj är beroende av sina föräldrar för en säker överlevnad ända fram till februari mars.
Är det någon som hört talas om att jägare skjuter t ex älgko före kalv.
Varför gäller inte vanliga jaktliga regler rovdjur!
Jägare visar med all tydlighet att de sysslar med djurrasism.
Vi förutsätter att svenska myndigheter, som just nu har flera skyddsjaktsansökningar på varg att ta ställning till, behåller sitt lugn och istället upplyser jägarna det olämpliga att döda vuxna vargar vid den här tiden på året.

Här kan du läsa mer:
http://tinyurl.com/la8veq

Fårjägaren får dödas

I dag torsdag gav Naturvårdverket klartecken till jakt på den varg som i Södermanland dödat får under senare tid.
Här ett klipp från Södermanlands Nyheter:
http://tinyurl.com/mmjlmo

Avväpna jägarna!

– Avväpna jägarna och erbjud personer med vargfobi beteendeterapi

Mats Dagerlind skräder inte orden när han kritiserar jägare som är vargmotståndare.

  ”Svensk vargskräck är irrationell. Ingen svensk har dödats av varg på 200 år. Den ojämförligt värsta människodräparen är människan själv. Den varghatande jägarens osunda fientlighet mot en enskild djurart kan inte tillåtas dominera debatten om svensk vargpolitik. En sådan attityd är inte förenlig med det viltvårdsuppdrag som ligger till grund för att ge någon jaktvapenlicens.
  Avväpna omgående dessa jägare och sätt dem i ekoskola. Erbjud vargfobikerna samma kognitiva beteendeterapi som visat sig så effektiv på personer med spindel- och ormfobi.”

Mats Deagerlind är en obunden opinionsbildare med demokrati ur ett medborgarpespektiv som främsta ledstjärna. Ämnen som djurens rätt, miljö och ekologi ligger honom också varmt om hjärtat.

Länk till hela artikeln: http://tinyurl.com/lkrype

Här ytterligare ett skäl till varför jägare borde avväpnas:
135 hundar vådasköts av jägare åren 2000-2005. Det ska jämföras med de 84 hundar som skadades eller dödades av något rovdjur under motsvarande period.

Jägareförbundet: ”Vi har aldrig pratat om inplantering”

Pressmeddelande Jägareförbundet:
Svenska Jägareförbundet välkomnar regeringens nya rovdjurspolitik. Rovdjurspropositionen, som miljöminister Andreas Carlgren presenterade idag, speglar en bättre rovdjurspolitik, framför allt med ökat regionalt och lokalt inflytande samt sänkta nivåer för såväl varg- som lodjursstammarna.

– Äntligen kan vi få en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Däremot är Jägareförbundet mycket kritiska till att plantera in varg, vilket föreslås i propositionen.

– Vi har endast talat om möljigheten att flytta vargar inom Sverige om den naturliga invandringen inte räcker för att komma till rätta med inaveln och för att kunna hålla en låg vargstam, men inte inplantera, säger Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet.
Vad gäller lodjuren välkomnar vi att man gör en mera realistisk bedömning av lodjursstammen som ger större utrymme för jakt på lodjur i mellansverige, tillägger Gunnar Glöersen.

– Till vintern börjar vargjakten, konstaterar Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Jakten och den regionala förvaltningen kommer att öka möjligheterna till påverkan för de människor som berörs av rovdjur, fortsätter Torbjörn Lövbom.

– Den nya rovdjurspolitiken visar att man i högre grad lyssnat på Jägareförbundet som kan viltförvaltning och övriga som bor på landsbygden i rovdjursområden.
– Nu kan vi börja förvalta våra rovdjursstammar på ett klokare sätt.

Kommentar:
Jägareförbundet kan bara inte sluta använda befolkningen på landsbygden som gisslan för att få decimera Sveriges rovdjursstammar. Denna klyscha återkommer de hela tiden till, istället för att säga som det är: ”Vi vill kunna jaga med löshund, och vi vill inte dela med oss av våra älgar till vargen”.

Förbundet avslöjar också hur de på ett till synes otillbörligt sätt påverkat och deltagit i utformningen av förslaget – eftersom de så förvånat reagerar på att regeringen i sitt förslag ger utrymme för inplantering av varg från den finskryska stammen om inte den naturliga invandringen kommer att fungera.

Så här reagerar förbundets rovsjursexpert Gunnar Glöersen: ”Vi har aldrig pratat om att plantera in varg, bara flytta redan invandrade”.

Vaddå pratat om, Regeringen är väl inte styrd av vad Jägareförbundet pratat om, eller är den det!? Har ni suttit med när förslaget började ta form. Det ska bli intressant att höra fortsättningen varför Gunnar Glöersen är förvånad.

Torbjörn Lövbom går också ut med hög svansföring.

– Till vintern börjar vargjakten, säger han.

– Det har vi inte sett än, säger vi och tänker på Jägarförbundet i Dalarna som redan har gått ut med buskapet att man nu vill skjuta 100 vargar bara i Dalarna kommande vinter.

Det rimmar illa med Torbjörn Lövboms uttalande:

– Nu kan vi börja förvalta våra rovdjursstammar på ett klokare sätt. Jägareförbundet kan viltförvaltning.

Men då kan han inte syfta på förbundets medlemmar i Dalarna.

Flera av de uttalanden som Jägareförbundets företrädare gjort under fredagen visar klart och tydligt att Jägareförbundet, tvärt emot vad de själva anser, varken har kunskap eller empati för att på ett bra sätt ha inflytande på frågor som rör det vilda i Sverige. Miljöministern har sannolikt redan ångrat att han gått Jägareförbundet till mötes i många av de viktiga frågorna när det gäller våra rovdjur. Han satsade på 200 000 möjliga väljare men glömde bort alla oss andra. Och efter vintern kommer val.
Han måste snart göra klart för Jägareförbundet att det inte kommer att bli den masslakt på Sveriges vargar i vinter som medlemmarna redan har börjat förbereda sig inför.

Vargens tid

varg

Regeringen öppnar för inplantering av ryskfinska vargar för att säkra vargstammen genetiskt

Regeringen öppnar för inplantering av varg. Det framgår av det förslag till ny rovdjursförvaltning som regeringen i dag fredag presenterade. Andra kontroverisiella förlag är att förvaltningen skall ges ökat regionalt ansvar och lokalt inflytande.
Men framför allt vill regeringen ha en begränsning av tillväxten av varg och att jakt tillåts redan i vinter. Men samtidigt skall det som blir kvar av vargstammen få en stärkt genetiska status.

I dag fredag presenterades huvuddragen i den proposition om ny rovdjursförvaltning som regeringen lägger fram till riksdagen nästa vecka.

– Vi presenterar nu en ny trovärdig rovdjurspolitik som tar hänsyn till både naturvårdsintressen och intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur. Vi vill lägga besluten närmare människorna som är berörda. Jaktbesluten ska inte tas vare sig i Bryssel eller i Stockholm utan ute i länen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar där respektive art finns inom sina naturliga utbredningsområden. Men vi måste genomföra åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och därmed stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Tillväxten av främst varg och lodjur har inneburit problem i synnerhet för tamdjursägare i Svealand och nedre Norrland där det är tätast mellan reviren. Ökningen av rovdjuren antal i kombination med brist på medborgarinflytande har lett både till misstroende för politiken och lägre acceptans för rovdjursfrågorna. Det ändrar regeringen på med de nya förslagen.

Propositionen innehåller bland annat:

 • Länsstyrelserna får ett utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Naturvårdsverket ska delegera till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt efter rovdjur. För att delegera rätten att fatta beslut om skydds- och licensjakt ska det finnas en reproducerande stam av arten.
  • Varje länsstyrelse inrättar en viltförvaltnings¬delegation för rovdjursbeslut med landshövdingen som ordförande. Regeringens avsikt är att viltförvaltnings¬delegationerna ska vara sammansatta av politiska företrädare och representanter från olika samhällsintressen, exempelvis naturvårdsorganisationer, samhällsföreningar, byalag, markägarorganisationer och näringsföreträdare. Befogenheter, sammansättning och arbetsuppgifter för viltförvaltningsdelegationerna regleras i länsstyrelseinstruktionen.

  Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden. Dessa ska avspegla de skilda förutsättningarna i rovdjursförvaltningen och fungera som samverkansorgan. Länsstyrelsernas beslut om inventeringsverksamhet samt förvaltning och jakt ska samordnas mellan länen i rovdjursförvaltningsområdena.

   Tillväxten av varg begränsas och licensjakt tillåts redan kommande vinter. Vargstammen hålls på en nivå som långsiktigt skapar en större acceptans för vargen i vår fauna. Riksdagens etappmål (som motsvarar 20 föryngringar, dvs antalet kullar med valpar, och totalt cirka 200 vargar) förlängs fram till dess att konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden och vargstammens långsiktigt gynnsamma bevarandestatus har utvärderats. Tillväxten hålls på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer. Jakt ska kunna påbörjas under vintern 2010. Jakten i vinter riktas mot de vargrevir med vargar som har inavelsproblem.

  Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar.

   Vargens genetiska status och förutsättningarna för en livskraftig stam stärks. Högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen införlivas i den svenska populationen under de närmaste fem åren. I första hand kommer åtgärder för att underlätta naturlig invandring av varg att vidtas. Vidare avser regeringen skapa förutsättningar för flytt av naturligt invandrade vargar till området söder om renskötselområdet. Slutligen kommer även vargar med östligt ursprung, opåverkade av inavel, föras in i landet. För att åtgärderna mot en förbättrad genetisk situation i vargstammen ska vara framgångsrika bör licensjakt inte ske på genetiskt värdefulla vargar och deras avkomma.

  Utvärdering med anledning av att etappmålet för varg och järv har uppnåtts. Konsekvenserna för boende och berörda i rovdjurstäta områden, stammarnas långsiktigt gynnsam bevarandestatus och åtgärderna för att stärka främst vargens genetiska status ska utvärderas. Utvärderingen sker genom tillsättandet av en grupp med bred representation av olika samhällsintressen och ska överlämnas till regeringen senast den 1 juli 2012.

  Den nya förvaltning som regeringen föreslår är i linje med de riktlinjer om förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som Europeiska kommissionen fastställde under 2008.

  Här kan du hämta ett informationsblad:
  http://www.regeringen.se/sb/d/11450/a/127177

  150 vargar måste skjutas årligen de närmsta åren

  Vid ett möte med miljöminister Andreas Carlgren nyligen informerades Svenska Rovdjursföreningen och en rad andra organisationer kortfattat de förslag som regeringen tänker lägga i den rovdjursproposition som kommer i början av juni.

  Förslagets viktigaste punkter:

 • Nuvarande stam på 200 vargar ska frysas
 • Masslakt på motsvarande de vargar som föds varje år – ca 150 djur
 • Redan invandrade vargar i norr ska flyttas söderut – samt göra det möjligt att plantera in varg utifrån Sverige
 • Lostammen ska decimeras i renskötselområdet utan att tillåta motsvarande ökning utanför detta område
 • Större regionalt inflytande på rovdjursjakten
 • Så här kommenterar Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen mötet:

  ”Av miljöminister Andreas Carlgrens påstådda ambition ”att föra de olika legitima intressena i rovdjurs debatten närmare varandra” är det svårt att se några spår i förslagen. Under mötet blev det klart att regeringen till 100% går på de uttalade krav som framförts av jägarorganisationerna och andra organisationer som vill ha mer rovdjursjakt och minska rovdjursstammarna.

  Ann Dahlerus

  Ann Dahlerus

  Propositionen kommer att bli ett kraftigt bakslag för naturvården i Sverige och det mödosamma arbete som pågått under många år för att bygga upp livskraftiga rovdjurs stammar i landet. Förslagen för vargstammen är i det närmaste katastrofala och direkt oförenliga med kraven i EUs naturvårdslagstiftning som ska vara införlivad i den svenska lagstiftningen.

  I korthet är förslagen att ett ”nytt” (?) etappmål införs för vargstammen som, enligt uppgift från miljöministern, förefaller vara detsamma som nuvarande etappmål. Vargstammens tillväxt ska stoppas – helt i enlighet med Jägareförbundets krav – och det ”överskott” av vargar som föds varje år ska skjutas bort genom licensjakt, vilket kommer att leda till snar och omfattande vargjakt i Sverige. För att legitimera detta ska man flytta redan invandrade vargar som en åtgärd för att förbättra den genetiska situationen, samt öppna för åtgärder för inplantering av vargar från andra områden. Det förra ska ske snarast, medan man avvaktar med att verkställa det senare, om jag uppfattat saken rätt. Miljöministern tycks fortfarande leva i tron att någon inflyttad varg i ett huj ordnar upp den genetiska situationen, och några andra skäl till att ha fler än ynka 200 vargar i landet tycks han inte vara förmögen att se.

  Utöver detta ska lodjursstammen decimeras i renskötselområdet utan att motsvarande ökning ska behöva ske i övriga landet, vilket torde innebära att miniminivån underskrids.

  Regionalt beslutsfattande om jakt på rovdjur (samtliga arter) införs och går längre än det förslag Naturvårdsverket presenterade i februari.”

  varg