Varg som dödat får i Rendalen är död

I dag torsdag morgon sköts en varg i Rendalen i Hedmark. Vargen har under juli uppehållit sig i området och under denna tid dödat cirka 90 frilevande får enligt fårägarna.
Fylkesmannen gav tillstånd för skyddsjakt redan 6 juli och sedan dessa har detta tillstånd förlängts fyra gånger.
I dag på morgonen sköts vargen. 36 kända vargar har hittills i år dött i Skandinavien. Sex av dessa i Norge.

Annonser

Ytterligare en varg skjuten i Norge denna vecka

Varg Lesja 25 maj-16

Vargtiken sköts natten till onsdagen väster om Dombås i Joramo. Hon vägde 36 kilo.

Natten till onsdagen sköts en varg nära Joramo i Lesja kommun strax väster om Dombås i Norge. Den här gången är det en tik som varit synlig i området någon vecka.
Hon sköts sent på natten av ett litet jaktlag som satt på pass. Tidigare under dygnet hade man försökt spåra vargen med hjälp av hund utan framgång.
Vargtiken upptäcktes i fredags och ganska omgående gav Länsstyrelsen, Fylkesmannen, klartecken för skyddsjakt fram till torsdag 26 maj.
Två rivna tackor har hittats i området under några nätter. Enligt lokala media finns inga andra skador konstaterade på tamdjur.
Att skyddsjakten hanterades så snabbt beror på att betessäsongen i princip är här med hundratals får på fribete i dalgångarna i området.
Unga vargar om är på vandring i det norska landskapet är i princip fredlösa under betessäsongen på grund av de mängder med får som betar fritt i dalgångarna. Man räknar med att det finns långt över 2 miljoner får i Norge. Denna fårhållning drabbar även andra rovdjur som björn och lo.
36 kända vargar har därmed dött av olika anledningar i Skandinavien hittills i år.
I söndags 22 maj sköts en varg i Stange kommun söder om Hamar i skyddsjakt.
Vt

Döda vargen i norska Kåfjorden är samma varg som spårades i Dividalen

DNA-analys bekräftar att den varg som hittades död i Kåfjorden väster om Alta i Finnmark i Nordnorge var identiskt med den finskaryska vargen som tidigare hade spårats längre söderut i Norge nära gränsen till Sverige i höjd med sjön Råstojaure.
Däremot är det fortfarande höjt i dunkel vad som hänt vargen.
Det var 26 april som vargen upptäcktes liggande död i vattnet nära stranden i Kåfjorden. Det var ungdomar som var ute och paddlade som upptäckte vargen.
En månad tidigare spårades den i Troms fylke längre söderut. 31 mars var sista kontakten med vargen i Dividalen i Troms innan den dök upp igen i Kåfjorden. Då hade analys av insamlade DNA-prov redan visat att Tromsvargen kom från den finsk-ryska populationen.
När varghanen hittades i Kåfjorden misstänkte man direkt att det var invandrarvargen, en stor ung hane på 44 kilo.
Norska Naturskyddsföreningen satte genast upp en belöning på 100 000 Nkr till den som  lämnar upplysningar som kan leda till en fällande dom. Misstanken är stark att det handlar om tjuvjakt.
Enligt uppgift fanns inga yttre tecken på vargen som skulle kunna förklara dess död. En uppgift det finns anledning att ifrågasätta eftersom det finns blod i vargens päls på de första bilder som dök upp på vargen då den bärgades.

Altavaren2_Red_Red

De första uppgifterna om vargen när den hittades var att det inte fanns några yttre skador. Men vad har hänt här i så fall. Bilden från bärgningen av vargen.

Nu är det sagt: Ingen jägare inom Jägareförbundet vill ha varg på sina jaktmarker

Äntligen får vi klart besked från Jägareförbundet. Ingen enda jägare inom förbundet som ordförande Björn Sprängare talat med vill ha varg på sina jaktmarker.
– Och det är det vi jobbar för, säger han i ett videoklipp på Jägareförbundets hemsida. Alltså på hemsidan, inte på Svensk jakts hemsida som förbundet ofta gömmer sig bakom när det ska spridas något som är extra kontroversiellt.

Nu är det tydligt och klart – ett budskap från Svenska Jägareförbundet.
Sprängare säger samtidigt att förbundet tar hänsyn till Riksdagens fattade beslut att det ska finnas varg i Sverige. Minst 270 frilevande vargar.
Men…
– Från förbundets sida säger vi att det räcker med 150 vargar. Vi kan alltså acceptera upp till 150 vargar, men då ska de vara spridda över hela landet.
vad han lovar medlemmarna är att det inte ska finnas några vargar i landet. För hur det praktiskt ska gå till att fördela 15 familjegrupper i lika många vargrevir bland landets 20 fastlandslän ger han naturligtvis ingen förklaring till. Ingen har ett svar på detta. Vargar väljer själv de områden de vill leva i och föda upp sina vargungar.
Verkligheten är att Jägareförbundet nu ansluter sig till Riksjägarna som länge sagt att det inte accepterar frilevande varg i landet. Om nu Björn Sprängare menar allvar med att förbundet arbetar för att tillmötesgå alla jägare som gett honom beskedet att de inte accepterar varg på den egna jaktmarken.
I vekan samlades jägare från norska Hedmark och Värmland vid  gränsmonumentet Morokulien i Charlottenberg för att manifestera en gemensam hantering av i första hand de vargrevir vars geografiska området korsar Riksgränsen.
Där hävdades i SVTs nyhetssändningar, rakt i ansiktet på allmänheten, att dessa gränsrevir inte förvaltas.
Vilket är en ren lögn, eller kanske det är okunnighet.
För visst ingår de i förvaltningen. I alla fall i Sverige. Så till den grad att de inför licensjakten i Värmland vintern 2015 användes medvetet felaktigt för att kunna höja licenskvoten.
Då räknades gränsreviren hela – 1,0 – till Värmland trots att alla övriga gränsrevir med grannlänen räknades som halva – 0,5.
Denna innebar att Länsstyrelsen kunde använda ett underlag för licensen som gav 2,5 fler värmländska familjegrupper som underlag för licenjakten. Antalet familjegrupper avgör hur många familjegrupper som kan jagas. Det finns en miniminivå nationellt som är fördelade på varglänen i Mellansverige.
Inför jakten i år 2016 hade Naturvårdsverket styrt upp hur gränsreviren med Norge skulle räknas. Vilket innebar att Värmland nu tvingades räkna 0,5 och därmed fick länet 2,5 familjegrupper färre ”bara över en natt”.  Detta i innebar att antalet familjegrupper i Värmland hamnade under miniminivån, och det redan innan jakten startat. Ändå togs beslut att 3,5 familjegrupper skulle skjutas.
Men som vi vet nu blev det ingen jakt på grund av att den överklagades till Förvaltningsrätten.

Den norska varglögnen måste avslöjas

Ulveløgnen

Med andre ord er disse ulvene innvandrere;
de har ikke noe med å være her.
Dette er ikke norske ulver,
de har ikke engang norske gener!
Få dem ut

Är det inte konstigt?
I en rättvis värld skulle det internationella samfundet gett tillrättavisningar till ett land som dödar halva sin population av landets största rovdjursart. Även när de nationella myndigheterna erkänner att arten är akut hotad, främjas en strategi som förhindrar tillväxtmöjligheter och håller det totala antalet så artificiellt låg att den är genetiskt degenererad .
Ja, vi är i Norge.
Så inleder den brittisk/norske journalisten Ben McPherson sin svidande kritik mot den norska politiska etablissemanget och landets bönder i en stort uppslagen krönika i Oslotidning Aftenposten som är Norges stösta tidning som når nära en miljon läsare vardagar med sina två upplagor. McPherson lever i Oslo sedan 15 år.
Han  fortsätter…. Om Kenya gjorde något liknande med sin lejonpopulation skulle världen vara upprörda . Sanktioner och bojkotter skulle komma . Norsk myndighet skulle rekommendera folk att åka på semester till andra länder . Vi hade sett dokumentärer på NRK och fått upprörda uttalanden från Erna Solberg (Norges nya statsminister: vår anm).
Han menar att Norges stora miljö-överfall går världen förbi: Norge, unikt bland utvecklade länder, är på väg att utrota sina största landbaserade rovdjur.
– Det är dags att världen får upp ögonen för vad ”naturparadiset” Norge gör vargen. Medan lodjur, björn och järven klamrar sig fast vid livet befinner sig vargpopulationen i en prekära situation, skriver han i Aftenposten.
Vargen är rödlistad över hotade arter i Norge. Senaste inventeringen  säger att endast mellan 35 och 52 vargar finns i landet. I år har totalt 14 vargar skjutits på licens eller skyddsjakt. 14 vargar är över 25 procent av alla vargar i landet. Och till det kommer tjuvjakten.
Han varnar för att populationen en dag kommer att kollapsa omöjlig att återhämta.

Här kan du läsa hela krönikan

 

Tillväxten stabil runt 30 valpkullar – men varför ökar inte antalet

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år. Med varför föds inga valparna efter de många revirmarkerande parbildningar som finns?

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år.


Under de senaste åren har antalet revir med valpar legat på 25 till 30 per år, en stabil nivå som ändå ger frågor, hur kan en art med såpass hög tillväxt inbördes i reviren, fyra valpar i snitt på spårsnön, ligga kvar på samma nivå år efter år.
Enligt uppgifter från Dalarna saknas just nu ett av två revirhävdande djur i hälften av de revir som var intakta parrevir tidigare i vinter.
Även på andra håll saknas revirdjur. Det kan inte förklaras med annat än att det förekommer olaglig jakt.
Hittills i år har man 27 säkra familjegrupper i Skandinavien, två av dessa i Norge, fortfarande återstår att kvalitetssäkra några familjegrupper i Dalarna och undersöka vad som hänt i hos ett antal parrevir.
Vi pratar alltså om ca 30 till 35 familjegrupper på tassar denna vinter i Skandinavien.
Bästa året hittills är våren 2010 då det föddes 31 säkra valpkullar i Skandinavien, varav tre i Norge. Det kan bli några fler för 2012 är inventeringarna i vinter summeras senare på vårvintern.
Säkra svenska revir hittills:
Dalarna: Göra, Fulufjäll,Tandsjön, Siljansringen, Björnås, Tansen, Homna, Norn – Örebro: Kloten, Nora, Hedbyn, Loka, Villingsberg – Dalsland: Kynnefjäll, Ed/Eidsberg – Västmanland: Färna – Värmland: Medskogen, Glaskogen, Trång, Jangen, Aamäck, Östmark, Rottna, Sandsjön Gävleborg: Prästskogen
Kommentar: Lokareviret är i princip utplånat av skabb. Sex vargar avlivade sedan somaren 2012. I Kynnefjäll har endast två vargar räknats in på snön.

Men vinter handlar inte bara om att säkra valprevir, stor ansträngningar görs också för att förse vargar med pejlingshalsband. I år har man lyckats söva och sätta halsband på tio vargar i Sverige och Norge.
Enligt Skandulvs lista ser det ut så här:
20 januari – ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Nya reviret heter Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, och hanen i Tenskog.
2 februari – sex hanvargar i Slettåsreviret i norska Hedmark, varav en är den förmodade fadern.
14 februari – nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är född i Skugghöjden, och är därmed en s k F2a, barnbarn till den invandrade finsk-ryska hanen i Kynnareviret. Tiken är född i Kloten-reviret.

De sex senaste årens föryngringar i Skandinavien
2012 – Se ovan – återkommer här när vinterns inventering är klar
2011 – 28 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir **
2010 – 31 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir
2009 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 4 i gränsrevir
2008 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 1 i gränsrevir
2007 – 19 valpkullar varav 0 i Norge och 1 i gränsrevir

** I ytterligare tre familjegrupper i Sverige 2011 fanns indikationer på föryngring men det har inte kunnat bekräftas. uppgifterna om detta ska därför hanteras som osäkra.

Elfte döda vargen i år skjuten av norska jägare

Skjutna varghanen i Rendalen.

Skjutna varghanen i Rendalen.


I söndags dödades årets elfte kända varg i Skandinavien. Det sköts sent på eftermiddagen i Rendalen som ligger lite väster om Trysilfjället i Hedmark.
Hedmark hade fyra av de 12 vargar som finns på den norska licenskvoten i vinter. Norge jagar varg i sex månader från 1 oktober till och med 31 mars. Några skruppler för parningen i februari och eventuellt parade tikar senare i perioden finns inte.
Två av de elva vargarna som hittills är döda av olika anledningar är skjutna i Norge. Övriga har dött i Sverige.

Döda vargar hittills i år i Skandinavien
10 feb Hanvarg norska Rendalen väster Trysil – Licensjakt
2 feb Ung varghane Hedby i Örebro – Urvalsjakt
2 feb Ung varghane Fulufjäll – Urvalsjakt
2 feb Ung vargtik Fulufjäll – Urvalsjakt
1 feb Ung varghane norska Telemark Nome – Skyddsjakt
17 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, sjätte skabbvargen i Lokareviret
11 jan Hanvarg Junselereviret – Skyddsjakt, gick med finsk-ryskan
5 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, femte skabbvargen i Lokareviret
3 jan Vargtik haltade vid vägen Hallstahammar-Västerås – avlivad polistillstånd
2 jan Vargtik Svenstavik/Börtnan – Skyddsjakt, gick med hane som sköts före jul
1 jan Ung hanvarg Granbergsdal – Skabbangripen, fjärde skabbvargen i Lokareviret sedan sommaren

Påskjutna
4 feb – Varg Värnäsreviret – Urvalsjakt, bedömd oskadd
28 jan – Varg norska Tynset – Licensjakt, bedömd oskadd

Påkörda men gått undan
11 feb – Varg Villingsbergkorset/E18 öster om Karlskoga – spårad 3 km bedömd oskadd