Varg som dödat får i Rendalen är död

I dag torsdag morgon sköts en varg i Rendalen i Hedmark. Vargen har under juli uppehållit sig i området och under denna tid dödat cirka 90 frilevande får enligt fårägarna.
Fylkesmannen gav tillstånd för skyddsjakt redan 6 juli och sedan dessa har detta tillstånd förlängts fyra gånger.
I dag på morgonen sköts vargen. 36 kända vargar har hittills i år dött i Skandinavien. Sex av dessa i Norge.

Annonser

Ytterligare en varg skjuten i Norge denna vecka

Varg Lesja 25 maj-16

Vargtiken sköts natten till onsdagen väster om Dombås i Joramo. Hon vägde 36 kilo.

Natten till onsdagen sköts en varg nära Joramo i Lesja kommun strax väster om Dombås i Norge. Den här gången är det en tik som varit synlig i området någon vecka.
Hon sköts sent på natten av ett litet jaktlag som satt på pass. Tidigare under dygnet hade man försökt spåra vargen med hjälp av hund utan framgång.
Vargtiken upptäcktes i fredags och ganska omgående gav Länsstyrelsen, Fylkesmannen, klartecken för skyddsjakt fram till torsdag 26 maj.
Två rivna tackor har hittats i området under några nätter. Enligt lokala media finns inga andra skador konstaterade på tamdjur.
Att skyddsjakten hanterades så snabbt beror på att betessäsongen i princip är här med hundratals får på fribete i dalgångarna i området.
Unga vargar om är på vandring i det norska landskapet är i princip fredlösa under betessäsongen på grund av de mängder med får som betar fritt i dalgångarna. Man räknar med att det finns långt över 2 miljoner får i Norge. Denna fårhållning drabbar även andra rovdjur som björn och lo.
36 kända vargar har därmed dött av olika anledningar i Skandinavien hittills i år.
I söndags 22 maj sköts en varg i Stange kommun söder om Hamar i skyddsjakt.
Vt

Tillväxten stabil runt 30 valpkullar – men varför ökar inte antalet

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år. Med varför föds inga valparna efter de många revirmarkerande parbildningar som finns?

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år.


Under de senaste åren har antalet revir med valpar legat på 25 till 30 per år, en stabil nivå som ändå ger frågor, hur kan en art med såpass hög tillväxt inbördes i reviren, fyra valpar i snitt på spårsnön, ligga kvar på samma nivå år efter år.
Enligt uppgifter från Dalarna saknas just nu ett av två revirhävdande djur i hälften av de revir som var intakta parrevir tidigare i vinter.
Även på andra håll saknas revirdjur. Det kan inte förklaras med annat än att det förekommer olaglig jakt.
Hittills i år har man 27 säkra familjegrupper i Skandinavien, två av dessa i Norge, fortfarande återstår att kvalitetssäkra några familjegrupper i Dalarna och undersöka vad som hänt i hos ett antal parrevir.
Vi pratar alltså om ca 30 till 35 familjegrupper på tassar denna vinter i Skandinavien.
Bästa året hittills är våren 2010 då det föddes 31 säkra valpkullar i Skandinavien, varav tre i Norge. Det kan bli några fler för 2012 är inventeringarna i vinter summeras senare på vårvintern.
Säkra svenska revir hittills:
Dalarna: Göra, Fulufjäll,Tandsjön, Siljansringen, Björnås, Tansen, Homna, Norn – Örebro: Kloten, Nora, Hedbyn, Loka, Villingsberg – Dalsland: Kynnefjäll, Ed/Eidsberg – Västmanland: Färna – Värmland: Medskogen, Glaskogen, Trång, Jangen, Aamäck, Östmark, Rottna, Sandsjön Gävleborg: Prästskogen
Kommentar: Lokareviret är i princip utplånat av skabb. Sex vargar avlivade sedan somaren 2012. I Kynnefjäll har endast två vargar räknats in på snön.

Men vinter handlar inte bara om att säkra valprevir, stor ansträngningar görs också för att förse vargar med pejlingshalsband. I år har man lyckats söva och sätta halsband på tio vargar i Sverige och Norge.
Enligt Skandulvs lista ser det ut så här:
20 januari – ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Nya reviret heter Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, och hanen i Tenskog.
2 februari – sex hanvargar i Slettåsreviret i norska Hedmark, varav en är den förmodade fadern.
14 februari – nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är född i Skugghöjden, och är därmed en s k F2a, barnbarn till den invandrade finsk-ryska hanen i Kynnareviret. Tiken är född i Kloten-reviret.

De sex senaste årens föryngringar i Skandinavien
2012 – Se ovan – återkommer här när vinterns inventering är klar
2011 – 28 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir **
2010 – 31 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir
2009 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 4 i gränsrevir
2008 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 1 i gränsrevir
2007 – 19 valpkullar varav 0 i Norge och 1 i gränsrevir

** I ytterligare tre familjegrupper i Sverige 2011 fanns indikationer på föryngring men det har inte kunnat bekräftas. uppgifterna om detta ska därför hanteras som osäkra.

Elfte döda vargen i år skjuten av norska jägare

Skjutna varghanen i Rendalen.

Skjutna varghanen i Rendalen.


I söndags dödades årets elfte kända varg i Skandinavien. Det sköts sent på eftermiddagen i Rendalen som ligger lite väster om Trysilfjället i Hedmark.
Hedmark hade fyra av de 12 vargar som finns på den norska licenskvoten i vinter. Norge jagar varg i sex månader från 1 oktober till och med 31 mars. Några skruppler för parningen i februari och eventuellt parade tikar senare i perioden finns inte.
Två av de elva vargarna som hittills är döda av olika anledningar är skjutna i Norge. Övriga har dött i Sverige.

Döda vargar hittills i år i Skandinavien
10 feb Hanvarg norska Rendalen väster Trysil – Licensjakt
2 feb Ung varghane Hedby i Örebro – Urvalsjakt
2 feb Ung varghane Fulufjäll – Urvalsjakt
2 feb Ung vargtik Fulufjäll – Urvalsjakt
1 feb Ung varghane norska Telemark Nome – Skyddsjakt
17 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, sjätte skabbvargen i Lokareviret
11 jan Hanvarg Junselereviret – Skyddsjakt, gick med finsk-ryskan
5 jan Ungvarg Granbergsdal – Skabbangripen, femte skabbvargen i Lokareviret
3 jan Vargtik haltade vid vägen Hallstahammar-Västerås – avlivad polistillstånd
2 jan Vargtik Svenstavik/Börtnan – Skyddsjakt, gick med hane som sköts före jul
1 jan Ung hanvarg Granbergsdal – Skabbangripen, fjärde skabbvargen i Lokareviret sedan sommaren

Påskjutna
4 feb – Varg Värnäsreviret – Urvalsjakt, bedömd oskadd
28 jan – Varg norska Tynset – Licensjakt, bedömd oskadd

Påkörda men gått undan
11 feb – Varg Villingsbergkorset/E18 öster om Karlskoga – spårad 3 km bedömd oskadd

Norska vargjakten hittills – två skadeskjutna och en dödad

20 man lyckades man mobilisera för jakten på hanvargen sedan den lokaliserats på tisdagskvällen.

I tisdags gav norska miljödepartementet klartecken till de norska jägarna att återuppta licenjakten på varg.
Redan dagen efter på onsdagen sköts en hanvarg i Engerdal på spårsnö.

Vargen spårades redan på tisdagskvällen och man lyckades snabbt få ihop ett jaktlag med 20 man. Engerdals kommun ligger utefter svenska gränsen norr om Trysil och omfattar även sjön Femunden.

Vargen sköts vid Halvorsjøen som ligger en liten bit från svenska gränsen rakt väster om Idre. Vargen ringades och två jägare gick in i ringen och stötte ut den till passkyttarna.
Hanvargen var en av fyra vargar som fanns på licensen för grannlänet Hedmark utanför ulvsonen. En varg skadesköts för två veckor sedan i Stor-Elvdal av en älgjägare. Den skadades men lyckades gå undan.
Den skadade vargen har räknats av från licensen vilket innebär att Hedmark hade två vargar kvar i helgen.
I dag söndag 21 oktober skadesköts ytterligare en varg, denna gång i Åmot nära Elverum. Trots stora ansträngningar att komma ifatt den skadade vargen gick den undan. Eftersöket avbröts när mörkret kom men skall återupptas igen på måndagen.
Även denna varg ströks från licensen vilket innebär att det återstod en varg för Hedmark. Kommentar: Efter spårningar på måndagen återfördes vargen till licensen när man bedömt den som inte allvarligt skadad.

Och på söndagen sköts även en varg i Sverige i Ockelbo. Sedan september har det pågått en sporadisk skyddsjakt på en närgången varg utanför tätorten. Vargen har visat sig i området sedan i juni och har bland annat tagit en sällskapshund och får vid två tillfällen.
När den sköts tidigt på söndag morgon befann den sig 30 meter från ett bostadshus inne på en gård och jagade katter. Enligt uppgift handlar det om den hanvarg som funnits i området sedan i somras, bland annat vargens färgteckningen talar för detta.

Det här betyder att ytterligare tre vargar har dött i Skandinavien sedan nyåret och skall läggas till de 33 som redan finns i vår statistik.Totalt alltså 36 vargar. Vi kommer att räkna in den tjuvskjutna så länge den är fråndragna den norska licensen i Hedmark där det för närvarande återstår två varg.

Älgjägaren i Åmot polisanmäldes under måndagen. Bakom anmälan står Norges Miljövernforbund som anser att jägaren gjort sig skyldig för för brott mot vilt- och djurskyddslagen.
Förbundet ifrågasätter om jakt på varg ska få ske i samband med annan jakt eftersom två vargar hittills under licensjakten i Hedmark skadeskjutits av älgjägare.
– Det verkar som om dessa jägare struntar i den jaktregel som säger att viltet inte ska utsättas för onödigt lidande, säger förbundet i sin anmälan.
Även en annan miljöorganisation har reagerat skarpt på skadeskjutningarna. Det är Noah som arbetar för djurs rättigheter som vill att den pågående licensjakten stoppas med hänsyn till djurskyddet.

Vargtik sköts av beteslag i norska Löten

Faksimil glomdalen.no. Det var en vuxen tik 35 kilo tung som sköts öster om Löten på fredagen av det lokala beteslaget. Lösdriften av får är orsaken till många rovdjurs död i grannlandet.


En varg sköts öster om norska Löten i Hedmark på fredagen.
Det var beteslaget Löten och Vang som har ansökt om skyddsjakt sedan man upptäckt döda får i området. De har jagat varg en tid och den skyddsjakten gick ut i onsdag 15 augusti. Laget sökte och fick förlängning på jakten.
Enligt jaktlaget finns ytterligare en varg i området. Fortsätter fåren att attackeras kommer man att begära fortsatt skyddsjakt.
Vargens som sköts under fredagen var en tik, och blev varg nummer 28 att dö i Skandinavien i år.

Norsk hanvarg skadesköts under skyddsjakt

Varghanen dog för att han tog sju får som gick på lösdrift.


En hanvarg på 43,5 kilo blev fälld av det kommunala jaktlaget i Lesja natten till söndag 17 juni. Vargen blev först skadeskjuten innan den ca 40 minuter senare kunde ges ett dödande skott.
Det fanns ytterligare en varg i området som ligger i södra kanten av Dovreområdet väster om Dombås.
Den andra vargen har inte skjutits. Anledningen till skyddsjakten är att de två vargarna dödad sju får som gick på lösdrift, vilket i princip alla får gör i Norge. Man räknar med att det finns drygt 2 miljoner får som varje år släpps vind för våg i de norska fjälldalarna. Ca 10 procent av fåren återvänder aldrig hem, de förolyckas, stjäls och dödas av rovdjur.
På grund av lösbetet dör många rovdjur.
Hanvargen är varg nr 25 som dött av olika anledningar i Skandinavien i år.