Varg som dödat får i Rendalen är död

I dag torsdag morgon sköts en varg i Rendalen i Hedmark. Vargen har under juli uppehållit sig i området och under denna tid dödat cirka 90 frilevande får enligt fårägarna.
Fylkesmannen gav tillstånd för skyddsjakt redan 6 juli och sedan dessa har detta tillstånd förlängts fyra gånger.
I dag på morgonen sköts vargen. 36 kända vargar har hittills i år dött i Skandinavien. Sex av dessa i Norge.

Annonser

Nu är det sagt: Ingen jägare inom Jägareförbundet vill ha varg på sina jaktmarker

Äntligen får vi klart besked från Jägareförbundet. Ingen enda jägare inom förbundet som ordförande Björn Sprängare talat med vill ha varg på sina jaktmarker.
– Och det är det vi jobbar för, säger han i ett videoklipp på Jägareförbundets hemsida. Alltså på hemsidan, inte på Svensk jakts hemsida som förbundet ofta gömmer sig bakom när det ska spridas något som är extra kontroversiellt.

Nu är det tydligt och klart – ett budskap från Svenska Jägareförbundet.
Sprängare säger samtidigt att förbundet tar hänsyn till Riksdagens fattade beslut att det ska finnas varg i Sverige. Minst 270 frilevande vargar.
Men…
– Från förbundets sida säger vi att det räcker med 150 vargar. Vi kan alltså acceptera upp till 150 vargar, men då ska de vara spridda över hela landet.
vad han lovar medlemmarna är att det inte ska finnas några vargar i landet. För hur det praktiskt ska gå till att fördela 15 familjegrupper i lika många vargrevir bland landets 20 fastlandslän ger han naturligtvis ingen förklaring till. Ingen har ett svar på detta. Vargar väljer själv de områden de vill leva i och föda upp sina vargungar.
Verkligheten är att Jägareförbundet nu ansluter sig till Riksjägarna som länge sagt att det inte accepterar frilevande varg i landet. Om nu Björn Sprängare menar allvar med att förbundet arbetar för att tillmötesgå alla jägare som gett honom beskedet att de inte accepterar varg på den egna jaktmarken.
I vekan samlades jägare från norska Hedmark och Värmland vid  gränsmonumentet Morokulien i Charlottenberg för att manifestera en gemensam hantering av i första hand de vargrevir vars geografiska området korsar Riksgränsen.
Där hävdades i SVTs nyhetssändningar, rakt i ansiktet på allmänheten, att dessa gränsrevir inte förvaltas.
Vilket är en ren lögn, eller kanske det är okunnighet.
För visst ingår de i förvaltningen. I alla fall i Sverige. Så till den grad att de inför licensjakten i Värmland vintern 2015 användes medvetet felaktigt för att kunna höja licenskvoten.
Då räknades gränsreviren hela – 1,0 – till Värmland trots att alla övriga gränsrevir med grannlänen räknades som halva – 0,5.
Denna innebar att Länsstyrelsen kunde använda ett underlag för licensen som gav 2,5 fler värmländska familjegrupper som underlag för licenjakten. Antalet familjegrupper avgör hur många familjegrupper som kan jagas. Det finns en miniminivå nationellt som är fördelade på varglänen i Mellansverige.
Inför jakten i år 2016 hade Naturvårdsverket styrt upp hur gränsreviren med Norge skulle räknas. Vilket innebar att Värmland nu tvingades räkna 0,5 och därmed fick länet 2,5 familjegrupper färre ”bara över en natt”.  Detta i innebar att antalet familjegrupper i Värmland hamnade under miniminivån, och det redan innan jakten startat. Ändå togs beslut att 3,5 familjegrupper skulle skjutas.
Men som vi vet nu blev det ingen jakt på grund av att den överklagades till Förvaltningsrätten.

En varg får skjutas i Sjundareviret 

I tisdags tog Länsstyrelsen i Stockholm på eget initiativ beslut om skyddsjakt efter varg i Sjundareviret sydväst om Södertälje. Skyddsjakten gäller ett djur och är tillåten fram till 10 juni.
Beslutet har fattats för att minska risken för skada på tamdjur.
– Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor risk att fårbesättningarna i skyddsjaktsområdet utsätts för vargangrepp när de nu släpps ut på bete. Länsstyrelsen ser i nuläget inga andra möjliga lösningar för att förhindra allvarlig skada, säger Göran Åström som är miljödirektör på Länsstyrelsen.
Ägarna till fårgården Molstaberg har redan överklagat Länsstyrelsens beslut. Ägarna vill ha samtliga vargar i Sjundareviret skjutna. Och då handlar det om cirka tre djur, alla valpar efter vargparet som etablerade reviret hösten 2014.
Även World Association Sweden, Was,  och Svenska Rovdjursföreningen har överklagat. Men här handlar det om att man inte vill ha någon jakt alls. Även inhibition av jakten är begärd.
Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit både Was och Rovdjursföreningens begäran om inhibition med motiveringen att det inte har kommit fram tillräckliga skäl för att stoppa jakten. Beslutet att jaga gäller till dess förvaltningsrätten meddelar dom i målet, men ger ändå en fingervisning om vartåt det kommande beslutet lutar.
Båda föreningarna framhåller att fårägaren inte vidtagit några åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp. Inte heller att det är troligt att några allvarliga skador kommer att uppstå eftersom det främst var föräldradjuren som under förra årets betessäsong stod för  angreppen i gårdens fårhagar.
Och finns över huvud taget ungvargarna kvar i reviret frågar Was.
Under fredagen lämnade Was in en kompletterande text till sitt ursprungliga överklagande. Bland annat trycker man på att Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är att betrakta som beståndsreglerande och att en sådan jakt inte är tillåten enligt Art- och habitatdirektivet. Dessutom anser Was att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått Molstabergs gårds krav att alla revirets vargar skall bort. Detta utan att först ålägga gårdens ägare att vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.
Tiken sköts på eftersommaren 2015 och hanen som gick kvar med valparna över vintern verkar nu ha lämnat reviret för att söka sig en ny tik på annat håll.
DNA-prover som samlades in på senvintern visade att möjligen tre valpar då fanns kvar i reviret. Hur många som är kvar nu är omöjligt att säga, de flesta årsgamla valpar lämnar sina revir under våren.
Skyddsjaktsområdet begränsas av länsgränsen i söder och väster, gränsen mellan Södertälje och Nykvarns kommuner i norr, i öster Nykvarnsvägen fram till E4:an samt E4:an till länsgränsen. Naturreservaten Stora Envättern, Vattgruvsmossen, Stora Alsjön, Skogstorp, Grottberget och Moraåns dalgång är undantagna från skyddsjaktsområdet.

SRFs överklagan

 

 

 

Två län vill utöka tiden för jakt med 45 dagar om Förvaltningsrätten öppnar stoppade licensjakten

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansöker om dispens hos Naturvårdsverket om att förlänga tiden för vinterns licensjakt på varg fram till 21 februari i alla jaktområden.
Men innan det kan bli en tidsmässig fortsättning på jakten måste Förvaltningsrätten ta beslut att sätta igång den stoppade och överklagade licensjakten.

11 november 2015 beslutade Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet om licensjakt på varg, från 2 januari till 15 februari. I Värmland omfattades reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt Lokareviret som delas med Örebro län.
Naturvårdsverket gav klartecken till jakten, men beslutet överklagades av en rad naturorganisationer som samtidigt begärde inhibition av beslutet att licensjaga. Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberade, stoppade, licensjakten under tiden som överklagandet prövades. Prövningen pågår ännu när detta skrivs 10 februari. och då det återstår endast fen dagar av den ursprungliga jakttiden.
Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansökte i måndags att jakttiden förlängs till den 21 februari i alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.
Två familjegrupper, en i vardera Dalarna och Gävleborg, har skjutits bort sedan Kammarätten i Sundsvall undanröjde Förvaltningsrättens inhibition av jakten i de två områdena Lövsjön och Åmot-Ockelbo.
14  vargar är hittills skjutna. I Åmot-Ockelbo jagas det fortfarande på en kvarvarande årsvalp sedan länsstyrelsen utökade jakten med två vargar. Från början skulle det jagas endast på sex djur i reviret, men när dessa var fällda kunde man konstatera att det fortfarande fanns kvar två årsvalpar i området.
Den första av dessa sköts efter en två timmar lång jakt med två hundar i hasorna.
Och nu pratar vi om vargar som inte är mer än ca nio månader gamla som dessutom nyligen blivit av med både sina kullsyskon och trygga föräldrar. Och nu återstår endast en valp som skall genomgå samma behandling. Var finns djurskyddsaspekten på rovdjursjakt med löshund.
Rovdjursvalpar är inga bytesdjur och måste uppleva en jaktsituation som denna mycket stressande.
Hittills i år har redan 26 vargar dött i Skandinavien. 22 av dessa i jakt, fyra har avlivats eller hittats döda på grund av kraftiga skabbangrepp.

Skabbvarg Östmark_Red

Skabb kanske är det värsta som kan drabba en varg, särskilt under vintern när det som i Östmark i Värmland var uppåt 25 grader kallt under en period och den här vargen fanns i området. Till slut kunde den skjutas.

 

Jakten på Junselevargen stoppad – stoppet har överklagats

I går när Naturvårdsverket meddelade beslut att återuppta skyddsjakten på den fink-ryska vargen i Junsele stod flera vargföreningar beredda med begäran om inhibition av beslutet, vilket innebär att jakten inte ska kunna komma igång. Samtidigt överklagade föreningarna beslutet.
Förvaltningsrätten som antagligen känner sig lite trotsade av Naturvårdsverket både stoppade jakten och beslöt att pröva beslutet.
Det innebär att Naturvårdsverket nu har tid fram till 8 mars att komma in med ett klarläggande angående det nya beslutet. Sedan ska de klagande föreningarna få tillfälle att svara på Naturvårdsverkets inlaga. Det kommer alltså att ta minst två veckor innan processen kan prövas av rätten.
Under tiden är Junseletiken fredad.
Även Vilhelmina södra sameby kommer att överklaga. Men då handlar det om att överklaga inhibitionen så att jakten kan komma igång med et snaraste. Enligt renägarna äter vargtiken nästa enbart ren. En diet hon koncentrerade sig på sedan hennes hane sköts första jaktdagen i det förra skyddsjaktbeslutet i januari. När de var två åt de mest älg.
Samebyn får support för sitt överklagande av Svenska samernas riksförbund. Och nu hoppas man att Kammarrätten lyssnar. Det gjorde man inte vid förra inhibitionen.
Sedan hon blev ensam finns uppgifter om att vargen inte tillåts vara ifred. Hon spåras och ringas dagligen och på så sätt får hon inte ro att äta färdigt på de renar hon tar. Istället tvingas hon slå nya renar vilket naturligtvis innebär att antalet slagna renar blir större än om man lätt vargen vara ifred.

Se generaldirektören Maria Ågren diskutera Junselevargen med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson

http://www.svtplay.se/klipp/1059936/junselevargen/?dela=1

Tillväxten stabil runt 30 valpkullar – men varför ökar inte antalet

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år. Med varför föds inga valparna efter de många revirmarkerande parbildningar som finns?

Mellan 25 och 30 valpkullar föds i Skandinavien varje år.


Under de senaste åren har antalet revir med valpar legat på 25 till 30 per år, en stabil nivå som ändå ger frågor, hur kan en art med såpass hög tillväxt inbördes i reviren, fyra valpar i snitt på spårsnön, ligga kvar på samma nivå år efter år.
Enligt uppgifter från Dalarna saknas just nu ett av två revirhävdande djur i hälften av de revir som var intakta parrevir tidigare i vinter.
Även på andra håll saknas revirdjur. Det kan inte förklaras med annat än att det förekommer olaglig jakt.
Hittills i år har man 27 säkra familjegrupper i Skandinavien, två av dessa i Norge, fortfarande återstår att kvalitetssäkra några familjegrupper i Dalarna och undersöka vad som hänt i hos ett antal parrevir.
Vi pratar alltså om ca 30 till 35 familjegrupper på tassar denna vinter i Skandinavien.
Bästa året hittills är våren 2010 då det föddes 31 säkra valpkullar i Skandinavien, varav tre i Norge. Det kan bli några fler för 2012 är inventeringarna i vinter summeras senare på vårvintern.
Säkra svenska revir hittills:
Dalarna: Göra, Fulufjäll,Tandsjön, Siljansringen, Björnås, Tansen, Homna, Norn – Örebro: Kloten, Nora, Hedbyn, Loka, Villingsberg – Dalsland: Kynnefjäll, Ed/Eidsberg – Västmanland: Färna – Värmland: Medskogen, Glaskogen, Trång, Jangen, Aamäck, Östmark, Rottna, Sandsjön Gävleborg: Prästskogen
Kommentar: Lokareviret är i princip utplånat av skabb. Sex vargar avlivade sedan somaren 2012. I Kynnefjäll har endast två vargar räknats in på snön.

Men vinter handlar inte bara om att säkra valprevir, stor ansträngningar görs också för att förse vargar med pejlingshalsband. I år har man lyckats söva och sätta halsband på tio vargar i Sverige och Norge.
Enligt Skandulvs lista ser det ut så här:
20 januari – ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Nya reviret heter Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, och hanen i Tenskog.
2 februari – sex hanvargar i Slettåsreviret i norska Hedmark, varav en är den förmodade fadern.
14 februari – nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är född i Skugghöjden, och är därmed en s k F2a, barnbarn till den invandrade finsk-ryska hanen i Kynnareviret. Tiken är född i Kloten-reviret.

De sex senaste årens föryngringar i Skandinavien
2012 – Se ovan – återkommer här när vinterns inventering är klar
2011 – 28 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir **
2010 – 31 valpkullar varav 3 i Norge och 3 i gränsrevir
2009 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 4 i gränsrevir
2008 – 26 valpkullar varav 3 i Norge och 1 i gränsrevir
2007 – 19 valpkullar varav 0 i Norge och 1 i gränsrevir

** I ytterligare tre familjegrupper i Sverige 2011 fanns indikationer på föryngring men det har inte kunnat bekräftas. uppgifterna om detta ska därför hanteras som osäkra.