Värmländsk varg död långt hemifrån (Uppdaterad 41)

I lördags 27 februari dödades en varg med värmländskt ursprung i Gällivare skogssameby. Vargen hade under en längre tid vistats inom samebyns betesområde och orsakat stora problem och kostnader för samebyn.

Värmlandsvargen blev varg nr 41 att dödas i Sverige/Norge sedan 21 december.

Den aktuella vargen hade befunnit sig på samebyns betesområde sedan november.
Samerna menar att under en längre period ha en varg bland samlade vintergrupper av ren orsakar, förutom dödade renar, också mycket merarbete och därmed stora kostnader.

Naturvårdsverket tillstyrkte i fredags 26 februari samebyns ansökan om skyddsjakt, både Länsstyrelsen och Sametinget hade sagt ja till skyddsjakten.
.
Vargen är en hanne på 50 kg som kom från ett vargrevir i Värmland, det så kallade Aamäckreviret i norra Filipstad. Vargen avlivades söder om Gällivare i Leipipirområdet. Skyddsjakten skedde i samverkan mellan länsstyrelsens personal och den berörda samebyn.

Annonser

29 lodjur dödades och tre skadesköts första jaktdagen

Klockan 16.00 första dagen då lodjursjakten inleddes hade nio lodjur dödats och ett är skadeskjutet, eller påskjutet som jägarna vill kalla det. Eftersök gjordes under måndagen utan resultat, eftersöket fortsätter under tisdagen. Nu återstår att döda ytterligare tio lodjur i Värmland.

Totalt i landet dödades 32 lodjur första jaktdagen, tre av dessa är skadeskjutna. Totalt ska 209 lodjur dödas varav 127 i renskötsellänen.

Med vilken rätt dödar jägarna våra lodjur!

Jägareförbundet för första gången – fördömer tjuvjakt

Jägareförbundet försöker nu bättra sitt dåliga rykte efter vargslakten i början av januari då 27 vargar sköts inom loppet av en jaktdag.
Man fördömer tjuvjakt i allmänhet för förts gången officiellt och särsklit de två senaste fallen i Dalarna och norra Värlmland. Man går till och med så långt att man uppmanar ortsbefolkningen att hjälpa polisen att lösa dessa tjuvjakter.

– Den illegala jakten riskerar att minska förståelsen för jakt i allmänhet, heter det i det uttalande som länsordförandena i varglänen samt Jägareförbundets ordförande ställer sig bakom.
Vargens tid undrar om inte den förståelsen redan är körd i bott.

– Den illegala jakten är också ett hot mot framtida licensjakt, säger de vidare.
Så var det alltså med den omsorgen om vargen. Döda gärna, men gör det lagligt.

Avståndstagandet från tjuvjakten på varg är ett trendbrott för Jägareförbundet. Det är första gången man går ut på det här sättet och tar klart avstånd från tjuvjakten. Tidigare har man nästan med förtäckta ordalag istället uppmanat folk att ta saken i egna händer eftersom myndigheterna inte gick jägarna till mötes och gav tillstånd för vargjakt.

Nu fick man tillståndet med känd utgång vilket inte gav några större förhoppningar om fortsatt fri licensjakt. När nu dessa två konstaterade tjuvjakter i Dalarna och Värmland kom trots den genomförda licensjakten, den skulle ju göra att folk blev mindre benägna till tjuvjakt enligt jägareförbundet propåer inför regeringens beslut i frågan.

Förbundet är alltså tvunget välja en mjukare väg om man över huvud taget ska få jaga i framtiden. Vargjakten i januari och tjuvjakten nu i februari talar verkligen inte för jägarnas sak.

Så här ser uttalandet ut i sin helhet i Svensk Jakts nätupplaga:
Vi sex ordföranden för de län som i vinter fick möjlighet att jaga varg på licens för första gången på 45 år, samt förbundsordföranden, fördömer den illegala jakten på varg.

Den illegala jakten är inte bara ett hot mot framtida licensjakt, den riskerar också att minska förståelsen för jakt i allmänhet.

Vi uppmanar därför lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i utredningsarbetet.Den senaste månaden, sedan licensjakten avslutades, har två fall av misstänkt illegal jakt på varg uppdagats, först ett fall i Dalarna och nu ett nytt fall i nordligaste Värmland.

Att illegal jakt på varg förekommer är i sig inget nytt. Forskarna har tidigare beräknat att så mycket som femton procent av vargstammen kan ha dödats illegalt årligen. De två nya fallen bekräftar tyvärr bilden av en inte obetydlig illegal jakt på varg.

Svenska Jägareförbundet liksom BRÅ och den senaste rovdjursutredningen anser att det enda sättet att komma tillrätta med den illegala jakten vid utformandet av rovdjurspolitiken, är att ta större hänsyn till de människor som har problem av vargförekomsten.

Regering och riksdag har antagit en ny rovdjurspolitik som syftar till att hitta en balans mellan vargens och människors behov. Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att åratal av konstruktivt och seriöst arbete inom ramen för det demokratiska systemet riskerar att äventyras av några få personers illdåd.

Vi uppmanar lokalbefolkningen och jägare att samarbeta med polisen så att de båda fallen kan klaras upp.

– Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Läs också gärna Jan Guillous krönika om Vargjaktslotteriet och Jägareförbundets sifferlögner: http://tinyurl.com/y9cyx3n

Två tjuvjakter avslöjade (Uppdaterad 36-40)

Blod, pälsrester och spillning på och under snön i närheten av Höljes i nordligaste Värmland gör att polisen misstänker att en varg har tjuvskjutits.
Polisen har inlett en förundersökning om grovt jaktbrott. Någon vargkropp har hittills inte hittats.
Upptäckten gjordes i måndags, då även skoterspår påträffades i området.

Det här andra gången på kort tid som varg misstänks ha tjuvdödats. Höljesvargen är varg nr 39 som dödats sedan 21 december i Sverige/Norge.
I början av februari inledde polisen i Dalarna en förundersökning om grovt jaktbrott efter att varg och blodpår i Bergkarlås utanför Mora, den tjuvjagade vargen är varg nr 38.

Uppdatering:
Skabbangripen avmagrad varg avlivad nära Torsby 12 januari, varg nr 36.
Varg påkörd av tåget i Kopparberg 21 januari, är varg nr 37.
En varg skyddsjagad 19 februari i Valåsen Härjedalen blev varg nr 40

Länk till Svensk Jakts nättidning: http://tinyurl.com/yb9v5q6

Falsk jägarlobby lurade regeringen

Läs Niklas Wykmans debattartikel där han inte är nådig mot Alliansen som låtit sig luras av en ”Falsk jägarlobby”.
Niklas Wykman är ordförande i Moderata ungdsomförbundet.

Länk till artikeln: http://tinyurl.com/yzpa88k

Färdigjagat i Värmland och Dalarna med överskjutning

Jakten på 18 vargar i Värmland och Dalarna klarades av på mindre än en dag. När detta skrivs 16.20 lördag eftermiddag är läget följande:
Värmland: Åtta döda vargar och två påskjutna. Obekräftade säger att en av de påskjutna är avfångad, dödad.
Dalarna: Nio döda vargar och fem påskjutna.
Därmed är vargjakten avblåst i de båda varglänen.
Stämmer påskjutningssiffrorna innebär det en kraftig överskjutning – sex vargar fler än licensen gav utrymme för. Det kommer säkert att finnas anledning för myndigheterna att titta närmare på dessa siffror. Överskjutningen var något som Svenska Rovdjursföreningen varnade för innan jakten, man ville ha en lugnare tilldelning efter hand som vargar dödades.

Av de värmländska vargarna sköts den första redan 08.45 i Norra Ny Stöllet och den andra en halvtimme senare i Gårdsjön öster om Mårbacka. Här hade man enligt länsstyrelsen ytterligare en varg inom skotthåll men missade denna. Enligt rapporten hamnade skottet i en stubbe.

Kl 10.10 sköts den tredje vargen i det värmländska Acksjöreviret öster om Ekshärad. Denna gång med dödlig utgång.
Vid 11-tiden påsköts en varg i Hällefors på gränsen till Värmland, dit vargen tog sig skadad. Där sköts den senare till döds. Eftersom Hälleforsvargen dödades i Värmland görs avräkningen där.

Efter detta har en varg dödats i Glaskogenreviret väster om Arvika och en i Fensbol utanför Torsby.
Länsstyrelsens vargtelefon meddelar efter detta ytterligare en dödad varg i Lungsund norr om Kristinehamn.
Sedan sköts en död i Vägsjöfors norr om Torsby.
De båda påskjutna är i Gåsborn norr om Filipstad och Sunnemo söder om Hagfors. Endligt ännu obekräftade uppgifter har vargen i Gåsborn avfångats.

När detta skrivs 16.30 lördag återstår två vargar i Örebro, två i Västra Götaland och två i Gävleborg att fällas, om nu inte Naturvårdsverket blåser av hela jakten efter den kraftiga överskjutningen i varglänen. I Örebro sköts en varg i Hälleforssom var i sällskap med den som skadad tog sig över till Värmland där den sköts och blev värmlänning och i Västra Götaland var det en varg i Kroppefjällsreviret som fick sätta livet till. Var Gävleborgsvargen dödades vet vi inte. De här tre länen har samtliga tre vargar på sina licenser, sex totalt återstår, alltså lika många som överskjutits i Värmland/Dalarna.

Till och med jägarna anser att deras vargjakt är suspekt, varför vågar det inte stå upp för sin sak med namn och bild annars.

Ålder, kön, märkta, omärkta, valpar, föräldrar… frågorna hopar sig. Det som oroar är att den dödade vargen i Mårbacka verkar vara ett vuxet djur som var på väg att bilda par eftersom det var två vargar som gick tillsammans. Parningsperioden närmar sig och då går vuxna djur gärna tillsammans, det finns flera exempel på vargar som gått tillsammans där båda eller en är dödad.

Det som oroar är att flera vargar påskjutits med dåliga skott, just nu i detta pågår eftersök på sex vargar i Värmland och Dalarna. Ett exempel är vargen som skadesköts i Norra Ny redan kvart i nio på morgonen och inte avfångades förrän vid tolvtiden. Det är ingen human jakt. Sen har vi de sex påskjutna vargarna där flera sannolikt är skadade.

Så här såg lägesrapporterna ut på den blogg som Länsstyrelsen i Värmland satt upp med anledning av vargjakten. Efter ett tag han man inte med att daterar upp den. Besiktningen tog all tid.

12.00 Sex vargar har nu skjutits i Värmland! 3 återstår.
Nu har den först påskjutna vargen avlivats medan besiktningen på nr 2 visade att skottet gick in i en stubbe mellan skytten o vargen. Sen har en varg fällts i Glaskogsområdet mellan Arvika o Årjäng och en nära Fensbol i Torsby kommun. Nu återstår 3 vargar i vår tilldelning. Själv åker jag nu ut på en besiktning som jag återkommer till lite senare./LF

11.30 Justering av jaktresultatet hittills.
Nu har det konstaterats att skytten missade varg nr 2 O om Mårbacka. Den tas nu bort från avräkningen. Det har också skjutits en varg i trakten av Hällefors i Örebro län men som gick över till Värmland där den sköts med ett dödande skott. Värmlands kvot. Den avräknas från Kvar i den värmländska tilldelningen är alltså 5 djur./LF

10.10 Tredje vargen skjuten i Värmland. 6 vargar återstår av tilldelningen.
Kl 10.10 sköts den tredje vargen i det värmländska reviret Acksjö. Denna gång med dödlig utgång./LF

09.30 Två vargar påskjutna
Två vargar har hittills påskjutits men ännu inte fastställts som döda. Den första sköts redan 08.45 i Norra Ny och den andra en halvtimme senare i Gårdsjö Ö om Mårbacka. Mer detaljer följer senare./Lars F

Kommentar till lägesrapporten: Det är ännu oklart vad som egentligen hänt öster om Mårbacka, har man skjutit en varg död och en skadat en stubbe, eller menar länsstyrelsen med nr 2 i 12.00 att man bara sköt stubben.

Kommentar allmän: Det som sker i landets skogar i dag 2 januari 2010 är inte värdigt en modern nation som Sverige. De glesbygdsjägare som mentalt i den här frågan befinner sig på 1800-talet måste fråntas ansvaret att förvalta det vilda i Sverige. Huvudansvaret för tillståndet hos de jägare som nu är ute och jagar varg har Svenska Jägareförbundet och Sveriges Riksjägare ansvaret för, i vilket århundrade befinner sig dessa båda organisationer.

Så här ser vargslakten ut i Dalarna så här långt:
10.23 Två vargar i Siljansnäs, Leksands kommun. Samma jaktlag sköt båda med kort mellanrum.
10.52 En varg vid sjön Närsen mellan Nås och Lövsjön i Vansbro kommun. Ett gammalt känt tjuvskjutningsområde
11.00 En varg i Sörskog norr om Bjurås
12.30 Ett jaktlag i Orsa kommun fällde en varg
13.00 En varg Boda Kyrkby, Rättvik.
14.00 Två vargar – en i skogarna kring Mora och en i Furudal i Rättviks kommun.
15.00 En påskjuten varg i Äppelbo, den nionde totalt, kunde efter eftersök avfångas.
Dessutom fem påskjutna vargar som nu eftersöks: två ytterligare vargar i Äppelbo, en i Vansbro, en i Rättvik och en varg i Leksand.

Länsstyrelsen i Värmland har en mer detaljerad rapportering än Dalarnas, Örebro Västra Götaland har ingen länsstyrelserapportering.

Kommentar: Länsstyrelsen i Dalarnas miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson säger till TT att han inte är förvånad över att så många vargar redan skjutits. Då hade man skjutit fem.
– Jag har hela tiden sagt att detta kommer att gå fort. Man har mobiliserat väldigt mycket folk och spårat vargarna så att man vet var de finns, säger han.
Men hallå, började inte jakten först i dag lördag 2 januari på morgonen. Hur kan man då ha spårat vargarna så effektivt. Det luktar jaktbrott som länsstyrelsen bör polisanmäla för att få till en utredning. Samma gäller samtliga jaktlag. Det är omöjligt att spåra ihop så här effektivt som man gjort utan att använda sig av motorfordon, i dagsläget snöskoter, tiden före jaktstart. Det står inget i undantaget att spårningen med motorfordon fick inledas innan jaktstart.

Att så skett framkommer också nu från folk centralt placerade i hanteringen av vargjakten. Vargrevir har spårats av med snöskoter dagarna före jakten. Vilket alltså är i strid med Jaktlagens 31 § som säger att vilt inte ens för sökas med hjälp av motorfordon.
Undantag gjordes för den nu pågående vargjakten, men det betyder inte att detta fick ske förrän jakten inleddes i dag lördag.
Enligt uppgifter till Vargens tid har så skett under den gångna veckan fram till jaktstarten i morse. Allt var väl planlagt med som det verkar otillåtna medel.

Glöm inte att skriva på
Svenska Rovdjursföreningens upprop ”Nej till licensjakt på varg!

http://upprop.nu/FQBS

Som avslutning på en lång och dramtisk dag vill vi påminna om att det finns ett annat liv bortom jägare, blod och död.

Svenska Rovdjursföreningen protesterar mot licensjakten

Inledningen på licensjakten på 27 vargar är nu bara några dagar bort. I Rättvik ska jägarna gå ut redan första jaktdagen som är nu på lördag 2 januari. Jakten är sanktionerad av Riksdag och Regering och verkställd av Naturvårdsverket. Bakomliggande krafter är Svenska Jägareförbundet som genom en intensiv lobbying under flera år lyckats få fega politiker att gå med på vargjakt under en tid då vargstammen fortfarande är under uppbyggnad. Svenska Jägareförbundet har inte skytt några medel för att få till stånd en vargjakt. Det är ofattbar att en så liten intressegrupp kan tillåtas ha så stort inflytande på den svenska viltstammen.

Så här skriver Svenska Rovdjursföreningen i sitt upprop för att i sista stund stoppa licensjakten:

Skriv under SRFs upprop: Nej till licensjakt på varg!

Den 2 januari 2010 går startskottet för den första mer omfattande vargjakten i Sverige sedan i början av förra seklet. Mer än 12 000 vargjägare har registrerat sig för att skjuta 27 vargar i de fem länen Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro och Västra Götalands län. Inte sedan 1920-talet har vargjakt i denna omfattning bedrivits i Sverige. Mer än 10 % av Sveriges vargstam ska skjutas bort, trots att det inte finns mer än 230-250 vargar. Jakten saknar vetenskaplig grund och strider mot EUs naturvårdslagstiftning.

Gör din röst hörd, skriv på listan via länken nedan. Den kommer att skickas till Miljöminister Andreas Carlgren och till politikerna i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Direktlänken till uppropet där du kan skriva under med ditt namn: http://upprop.nu/FQBS

Svenska Rovdjursföreningen har också skrivit ett längre pressmeddelande varför föreningen anser att licensjakten är felaktig:

Licensjakt på 27 vargar – en ren provokation!

Att öppna för licensjakt på 27 vargar i ett skede där vargstammen på drygt 200 djur fortfarande är liten och instabil är ett utslag av politisk populism och en direkt provokation mot de människor som värnar om djur och natur i Sverige. I processen som lett fram till den omfattande vargjakten har riksdag och regering överhuvudtaget inte beaktat naturvårdens synpunkter, säger Svenska Rovdjursföreningen.

För att tillmötesgå landets vargmotståndare ska regering och riksdag redan efter nyår låta skjuta en stor del av den svenska vargstammen med det enda syftet att det inte ska få finnas fler än 210 vargar i Sverige.

– Regeringen struntar uppenbarligen i vad majoriteten av svenska folket tycker, som enligt en rykande färsk undersökning ger vargen ett fortsatt starkt stöd även i rovdjurslänen. Att rovdjurspolitiken och vargen har ett stort stöd visste vi, att regeringen agerar som om motsatsen råder är upprörande, säger Krister Persson ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen menar att jakt på en så liten och instabil djurstam strider mot kraven i EUs naturvårdslagstiftning och har i brev uppmärksammat EU-kommissionen på de överträdelser av riktlinjerna för förvaltning av hotade djurarter som riksdagsbeslutet innebär. När konkreta resultat av politiken nu kommer så gör föreningen, tillsammans med andra organisationer, en formell anmälan in för prövning i EG-domstolen.

Jakten är ett experiment med små marginaler och det är svårt att överblicka konsekvenserna. Effekterna beror på vilka djur som skjuts och vilka följdverkningar detta får för eventuella föräldralösa valpar, splittrade familjegrupper och parförhållanden mm. Enligt forskarna kan slumpmässig avskjutning leda till ”varierande och svåröverskådliga effekter i varje revir”. Detta i sin tur riskerar att försvåra nästa års varginventering som ska ligga till grund för att utvärdera både vargstammen och effekterna av jakten.

– Man kan inte ens skydda avkomman från de två invandrade vargar som givit upphov till fyra kullar under de senaste två åren i Norge och Sverige, vilket förefaller motverka hela regeringens satsning på att förbättra vargstammens genetik. Vari ligger logiken att först riskera att skjuta befintliga vargar med ”friska” gener för att sedan ”rädda situationen” genom att plantera in vargar utifrån, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i SRF.

Vargjakt i den här omfattningen har vi inte haft i Sverige sedan i början av förra seklet och då var målet att utrota vargen, vilket man också lyckades med någon gång under 1960-talet. Den nuvarande stammen som grundades 1983 härrör från tre finska invandrare och har på drygt 25 år inte vuxit till fler än drygt 200 djur. Vildsvinsstammen som haft en liknande utveckling i Sverige uppgår idag till någonstans mellan 60 000 och 80 000 djur.

– Att vargjakten skulle leda till ökad acceptans hos de mest vargnegativa grupperna tror vi inte på. Alla erfarenheter visar att eftergifter i form av mer jakt bara leder till ökade krav på ännu mer jakt. Så har varit fallet med både lodjursjakten och björnjakten. Möjligheterna till skyddsjakt på varg har rent av utökats så mycket under senare år att åklagarväsendet menar att fredningen satts ur spel. Trots detta har kraven på mer vargjakt inte stillats hos de grupper vars acceptans man söker, säger Ann Dahlerus.

Att ett glest befolkat land som Sverige med vidsträckta skogar med utmärkta vargbiotoper och talrika klövviltstammar inte skulle kunna dela livsutrymme för fler än ynka 210 vargar är en skamfläck för regeringens naturvårdspolitik.

– Liknas beslutet om licensjakten vid en fotbollsmatch där bevarandesidan spelar mot vargmotståndare så har domaren dömt enligt följande; istället för en indirekt frispark i våra motståndarnas straffområde har vi fått ett uppkast i vår egen målgård. Beslutet är felaktigt och kan besegla vargstammens öde, säger Krister Persson.