Två län vill utöka tiden för jakt med 45 dagar om Förvaltningsrätten öppnar stoppade licensjakten

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansöker om dispens hos Naturvårdsverket om att förlänga tiden för vinterns licensjakt på varg fram till 21 februari i alla jaktområden.
Men innan det kan bli en tidsmässig fortsättning på jakten måste Förvaltningsrätten ta beslut att sätta igång den stoppade och överklagade licensjakten.

11 november 2015 beslutade Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet om licensjakt på varg, från 2 januari till 15 februari. I Värmland omfattades reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt Lokareviret som delas med Örebro län.
Naturvårdsverket gav klartecken till jakten, men beslutet överklagades av en rad naturorganisationer som samtidigt begärde inhibition av beslutet att licensjaga. Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberade, stoppade, licensjakten under tiden som överklagandet prövades. Prövningen pågår ännu när detta skrivs 10 februari. och då det återstår endast fen dagar av den ursprungliga jakttiden.
Länsstyrelserna i Värmland och Örebro ansökte i måndags att jakttiden förlängs till den 21 februari i alla jaktområden och till den 31 mars i samma jaktområden om den revirmarkerande tiken har fällts innan den 21 februari.
Två familjegrupper, en i vardera Dalarna och Gävleborg, har skjutits bort sedan Kammarätten i Sundsvall undanröjde Förvaltningsrättens inhibition av jakten i de två områdena Lövsjön och Åmot-Ockelbo.
14  vargar är hittills skjutna. I Åmot-Ockelbo jagas det fortfarande på en kvarvarande årsvalp sedan länsstyrelsen utökade jakten med två vargar. Från början skulle det jagas endast på sex djur i reviret, men när dessa var fällda kunde man konstatera att det fortfarande fanns kvar två årsvalpar i området.
Den första av dessa sköts efter en två timmar lång jakt med två hundar i hasorna.
Och nu pratar vi om vargar som inte är mer än ca nio månader gamla som dessutom nyligen blivit av med både sina kullsyskon och trygga föräldrar. Och nu återstår endast en valp som skall genomgå samma behandling. Var finns djurskyddsaspekten på rovdjursjakt med löshund.
Rovdjursvalpar är inga bytesdjur och måste uppleva en jaktsituation som denna mycket stressande.
Hittills i år har redan 26 vargar dött i Skandinavien. 22 av dessa i jakt, fyra har avlivats eller hittats döda på grund av kraftiga skabbangrepp.

Skabbvarg Östmark_Red

Skabb kanske är det värsta som kan drabba en varg, särskilt under vintern när det som i Östmark i Värmland var uppåt 25 grader kallt under en period och den här vargen fanns i området. Till slut kunde den skjutas.

 

Annonser

Varg nr 20 låg och flöt i ett tjärn i Värmland norr om Hällefors

Så här hittades vargen. Polisens bild


Vargen hittades flytande i Stora Rötjärnen i Värmland nordväst om Hällefors. Området ligger inom Gåsbornreviret med genetiskt viktiga vargar.


En död varg låg och flöt i Stora Rötjärn, Sångshyttan, på gränsen mellan Filipstad och Hällefors. Polisen utreder om vargen kan ha förgiftats eller fått någon smitta från en närbelägen slaktplats.
En utredning om grovt jaktbrott har inletts led av en miljöåklagare.
Inga yttre skador har konstaterats på vargen som upptäcktes i tjärnet av några personer som passerade platsen. Stora Rötjärnen ligger inom Gåsbornreviret vars föräldratik är en genetiska viktig varg som härstammar från norska Kynnareviret. Sannolikt är vargen från Gåsbornreviret.
Nära tjärnet finns en slaktplats för älg och den undersöks av tekniker för att om möjligt få svar på om vargen fått i sig någonting giftigt därifrån.
Vargkroppen går nu till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för undersökning av dödsorsaken.
Vargen är varg nr 20 som dött i Skandinavien i år.

20 (25 med vargfostren i Idre) kända döda vargar hittills i år i Skandinavien:
1 varg hittas död i Stora Rötjärn nordväst om Hällefors,Gåsbornreviret – 5 maj
1 tikvarg §28 fårhage Viksjöfors väster Alfta – 24 april
1 tikvarg föräldratik skyddsjakt Idre – 19 april – fem fullgångna valpar i magen
1 hanvarg föräldrahane skyddsjakt Idre – 19 april
1 hanvarg hane skyddsjakt Idre – 19 april
1 tikvarg föräldratiken skyddsjakt Skultunareviret – 28 mars
1 hanvarg ungvarg skyddsjakt Skultunareviret 25 mars
1 hanvarg trafikolycka E20 mellan Kumla och Laxå – 23 mars
1 hanvarg trafikolycka avlivad Norge östsidan Glomma vid Opphus – 15 mars
1 tikvarg trafikolycka Testeboån E4 Gävle – 4 mars
1 hanvarg skyddsjakt Idre nya sameby Idre – 9 februari
1 hanvarg skyddsjakt Mittådalens sameby Jämtland – 25 januari
1 hanvarg tjuvjakt Skattungby – 22 januari
1 hanvarg skyddsjakt Elgåhogna öster Femunden – 24 januari
1 hanvarg tjuvjakt öster Sälen by – 17 januari
1 tikvarg revirtik licensjakt Löten Hedmark – 21 januari
1 varg tågolycka Storvik väster Sandviken Korsårivret – 20 januari
1 hanvarg licensjakt Löten Hedmark – 14 januari
1 tikvarg trafikolycka Gryckbo Dalarna Långsjöreviret – eftersök 5 januari t o m 13 januari – i samband med olyckan blev det känt att föräldradjuren saknats i reviret under vintern, tiken ”hittades” under februari med hjälp av DNA i ett närliggande område tillsammans med en troligen ny hane. Långsjöhanen är fortfarande försvunnen. Något måste ha hänt i reviret som gjorde att honan flyttade. Normalt har hon och valpar starka band.
1 hanvarg licensjakt Åmot Hedmark – 7 januari

Påkörda ej hittade
18 januari på länsväg 244 vid Kärvingeborn mellan Grythyttan och Nora – spårad oskadd
8 mars Munkboda norr om Frövi – spårades och bedömdes ”oskadd”
27 april väg 66 söder Fagersta – gick upp och försvann i skogen, eftersök inställt morgonen efter
5 maj strax efter 04.00 springer en varg in i en bil utanför Kosta och försvinner till synes oskadd ut i skogen. En eller flera vargar har funnits i Kostaområdet under senaste månaden.

Jägareförbundet för första gången – fördömer tjuvjakt

Jägareförbundet försöker nu bättra sitt dåliga rykte efter vargslakten i början av januari då 27 vargar sköts inom loppet av en jaktdag.
Man fördömer tjuvjakt i allmänhet för förts gången officiellt och särsklit de två senaste fallen i Dalarna och norra Värlmland. Man går till och med så långt att man uppmanar ortsbefolkningen att hjälpa polisen att lösa dessa tjuvjakter.

– Den illegala jakten riskerar att minska förståelsen för jakt i allmänhet, heter det i det uttalande som länsordförandena i varglänen samt Jägareförbundets ordförande ställer sig bakom.
Vargens tid undrar om inte den förståelsen redan är körd i bott.

– Den illegala jakten är också ett hot mot framtida licensjakt, säger de vidare.
Så var det alltså med den omsorgen om vargen. Döda gärna, men gör det lagligt.

Avståndstagandet från tjuvjakten på varg är ett trendbrott för Jägareförbundet. Det är första gången man går ut på det här sättet och tar klart avstånd från tjuvjakten. Tidigare har man nästan med förtäckta ordalag istället uppmanat folk att ta saken i egna händer eftersom myndigheterna inte gick jägarna till mötes och gav tillstånd för vargjakt.

Nu fick man tillståndet med känd utgång vilket inte gav några större förhoppningar om fortsatt fri licensjakt. När nu dessa två konstaterade tjuvjakter i Dalarna och Värmland kom trots den genomförda licensjakten, den skulle ju göra att folk blev mindre benägna till tjuvjakt enligt jägareförbundet propåer inför regeringens beslut i frågan.

Förbundet är alltså tvunget välja en mjukare väg om man över huvud taget ska få jaga i framtiden. Vargjakten i januari och tjuvjakten nu i februari talar verkligen inte för jägarnas sak.

Så här ser uttalandet ut i sin helhet i Svensk Jakts nätupplaga:
Vi sex ordföranden för de län som i vinter fick möjlighet att jaga varg på licens för första gången på 45 år, samt förbundsordföranden, fördömer den illegala jakten på varg.

Den illegala jakten är inte bara ett hot mot framtida licensjakt, den riskerar också att minska förståelsen för jakt i allmänhet.

Vi uppmanar därför lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i utredningsarbetet.Den senaste månaden, sedan licensjakten avslutades, har två fall av misstänkt illegal jakt på varg uppdagats, först ett fall i Dalarna och nu ett nytt fall i nordligaste Värmland.

Att illegal jakt på varg förekommer är i sig inget nytt. Forskarna har tidigare beräknat att så mycket som femton procent av vargstammen kan ha dödats illegalt årligen. De två nya fallen bekräftar tyvärr bilden av en inte obetydlig illegal jakt på varg.

Svenska Jägareförbundet liksom BRÅ och den senaste rovdjursutredningen anser att det enda sättet att komma tillrätta med den illegala jakten vid utformandet av rovdjurspolitiken, är att ta större hänsyn till de människor som har problem av vargförekomsten.

Regering och riksdag har antagit en ny rovdjurspolitik som syftar till att hitta en balans mellan vargens och människors behov. Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att åratal av konstruktivt och seriöst arbete inom ramen för det demokratiska systemet riskerar att äventyras av några få personers illdåd.

Vi uppmanar lokalbefolkningen och jägare att samarbeta med polisen så att de båda fallen kan klaras upp.

– Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Läs också gärna Jan Guillous krönika om Vargjaktslotteriet och Jägareförbundets sifferlögner: http://tinyurl.com/y9cyx3n

Dalarna fortsätter att jaga en skadad överskjuten varg

Några jaktlag i Dalarna fortsatte vargjakten på söndagen trots att Dalajägarna i stort redan på lördagen hade skjutit de nio man hade på licensen.
Av de fem påskjutna vargarna på lördagen, se art längre ner, utöver de dödade nio kunde man under söndagen snabbt konstatera att det bara var en av dem, en varg i Leksandsskogarna, som var träffad.
När vargen återfinns ska den dödas och därmed stannar överskjutningen på en och inte fem som befarades i går kväll.

Även i Värmland fortsatte vargjakten på söndagen och även här jagade man en påskjuten skadad varg. Facit från lördagen var åtta döda och en påskjuten i Gåsborn norr om Filipstad. Trots att ett stort uppbåd sökt vargen under söndagen har den inte gått att finna. Oavsett om vargen återfinns eller inte är jakten avblåst. Vargen räknas som en död varg. En annan varg påskjuten i Sunnemo väster om Filipstad har bedömts som inte träffad.

I övriga varglän återstår i Örebro en varg att döda av tre och i Västra Götaland har jägarna dödat de tre man hade på licensen, en på Kroppefjäll på lördagen och två på söndagen varav en i Bredfjällsreviret nära Ljungskile och en på Brudfjället i norra Dalsland.
I Gävleborg är en varg dödad av de tre på licensen, dessutom har en påskjutits men gått undan. Även den dödade vargen gick först undan men man lyckades spåra och avliva den. Det döda vargen var en fullvuxen tik som fanns i närheten av Åmot i Ockelbo kommun i Gästrikland.
Så här långt är alltså 23 vargar döda, tre är påskjutna och skadade (Dalarna, Värmland och Gävleborg) och jagas fortfarande och en ska dödas i Hasselforsreviret norr om Laxå och en ytterligare i Gävleborgs län.

Glöm inte att skriva på
Svenska Rovdjursföreningens upprop ”Nej till licensjakt på varg!

http://upprop.nu/FQBS

Svenska Rovdjursföreningen protesterar mot licensjakten

Inledningen på licensjakten på 27 vargar är nu bara några dagar bort. I Rättvik ska jägarna gå ut redan första jaktdagen som är nu på lördag 2 januari. Jakten är sanktionerad av Riksdag och Regering och verkställd av Naturvårdsverket. Bakomliggande krafter är Svenska Jägareförbundet som genom en intensiv lobbying under flera år lyckats få fega politiker att gå med på vargjakt under en tid då vargstammen fortfarande är under uppbyggnad. Svenska Jägareförbundet har inte skytt några medel för att få till stånd en vargjakt. Det är ofattbar att en så liten intressegrupp kan tillåtas ha så stort inflytande på den svenska viltstammen.

Så här skriver Svenska Rovdjursföreningen i sitt upprop för att i sista stund stoppa licensjakten:

Skriv under SRFs upprop: Nej till licensjakt på varg!

Den 2 januari 2010 går startskottet för den första mer omfattande vargjakten i Sverige sedan i början av förra seklet. Mer än 12 000 vargjägare har registrerat sig för att skjuta 27 vargar i de fem länen Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro och Västra Götalands län. Inte sedan 1920-talet har vargjakt i denna omfattning bedrivits i Sverige. Mer än 10 % av Sveriges vargstam ska skjutas bort, trots att det inte finns mer än 230-250 vargar. Jakten saknar vetenskaplig grund och strider mot EUs naturvårdslagstiftning.

Gör din röst hörd, skriv på listan via länken nedan. Den kommer att skickas till Miljöminister Andreas Carlgren och till politikerna i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Direktlänken till uppropet där du kan skriva under med ditt namn: http://upprop.nu/FQBS

Svenska Rovdjursföreningen har också skrivit ett längre pressmeddelande varför föreningen anser att licensjakten är felaktig:

Licensjakt på 27 vargar – en ren provokation!

Att öppna för licensjakt på 27 vargar i ett skede där vargstammen på drygt 200 djur fortfarande är liten och instabil är ett utslag av politisk populism och en direkt provokation mot de människor som värnar om djur och natur i Sverige. I processen som lett fram till den omfattande vargjakten har riksdag och regering överhuvudtaget inte beaktat naturvårdens synpunkter, säger Svenska Rovdjursföreningen.

För att tillmötesgå landets vargmotståndare ska regering och riksdag redan efter nyår låta skjuta en stor del av den svenska vargstammen med det enda syftet att det inte ska få finnas fler än 210 vargar i Sverige.

– Regeringen struntar uppenbarligen i vad majoriteten av svenska folket tycker, som enligt en rykande färsk undersökning ger vargen ett fortsatt starkt stöd även i rovdjurslänen. Att rovdjurspolitiken och vargen har ett stort stöd visste vi, att regeringen agerar som om motsatsen råder är upprörande, säger Krister Persson ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen menar att jakt på en så liten och instabil djurstam strider mot kraven i EUs naturvårdslagstiftning och har i brev uppmärksammat EU-kommissionen på de överträdelser av riktlinjerna för förvaltning av hotade djurarter som riksdagsbeslutet innebär. När konkreta resultat av politiken nu kommer så gör föreningen, tillsammans med andra organisationer, en formell anmälan in för prövning i EG-domstolen.

Jakten är ett experiment med små marginaler och det är svårt att överblicka konsekvenserna. Effekterna beror på vilka djur som skjuts och vilka följdverkningar detta får för eventuella föräldralösa valpar, splittrade familjegrupper och parförhållanden mm. Enligt forskarna kan slumpmässig avskjutning leda till ”varierande och svåröverskådliga effekter i varje revir”. Detta i sin tur riskerar att försvåra nästa års varginventering som ska ligga till grund för att utvärdera både vargstammen och effekterna av jakten.

– Man kan inte ens skydda avkomman från de två invandrade vargar som givit upphov till fyra kullar under de senaste två åren i Norge och Sverige, vilket förefaller motverka hela regeringens satsning på att förbättra vargstammens genetik. Vari ligger logiken att först riskera att skjuta befintliga vargar med ”friska” gener för att sedan ”rädda situationen” genom att plantera in vargar utifrån, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i SRF.

Vargjakt i den här omfattningen har vi inte haft i Sverige sedan i början av förra seklet och då var målet att utrota vargen, vilket man också lyckades med någon gång under 1960-talet. Den nuvarande stammen som grundades 1983 härrör från tre finska invandrare och har på drygt 25 år inte vuxit till fler än drygt 200 djur. Vildsvinsstammen som haft en liknande utveckling i Sverige uppgår idag till någonstans mellan 60 000 och 80 000 djur.

– Att vargjakten skulle leda till ökad acceptans hos de mest vargnegativa grupperna tror vi inte på. Alla erfarenheter visar att eftergifter i form av mer jakt bara leder till ökade krav på ännu mer jakt. Så har varit fallet med både lodjursjakten och björnjakten. Möjligheterna till skyddsjakt på varg har rent av utökats så mycket under senare år att åklagarväsendet menar att fredningen satts ur spel. Trots detta har kraven på mer vargjakt inte stillats hos de grupper vars acceptans man söker, säger Ann Dahlerus.

Att ett glest befolkat land som Sverige med vidsträckta skogar med utmärkta vargbiotoper och talrika klövviltstammar inte skulle kunna dela livsutrymme för fler än ynka 210 vargar är en skamfläck för regeringens naturvårdspolitik.

– Liknas beslutet om licensjakten vid en fotbollsmatch där bevarandesidan spelar mot vargmotståndare så har domaren dömt enligt följande; istället för en indirekt frispark i våra motståndarnas straffområde har vi fått ett uppkast i vår egen målgård. Beslutet är felaktigt och kan besegla vargstammens öde, säger Krister Persson.

All jaktetik läggs åt sidan vid vargjakten – jägarna tillåts söka varg med motorfordon

I jaktlagstiftningen står det klart och tydligt att man varken får spåra eller efterfölja vilt med motorfordon. Du får inte ens söka efter vilt med hjälp av motorfordon.
Denna självklara regel har Naturvårdsverket Regeringen skrivit bort i förutsättningarna för den vargjakt som snart inleds

Så här står det i länsstyrelsens anvisningar för jakten:

Motordrivet fordon
Naturvårdsverket beslutar vidare att tillåta användning av motordrivet fordon för att på befintligt vägnät söka efter vargspår. Det utgör ett undantag enligt 24 d § andra stycket från förbudet i 31 § jaktlagen att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel.
I samband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet fordon som färdas på väg som återfinns på lantmäteriets karta i skala 1:50 000. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 1 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Det innebär att sökande längsmed väg får ske för så kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats. Undantaget ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret. Undantaget ger inte heller rätt att nyttja motordrivet fordon för att förhindra att vargen kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.

Så här står det i Jaktlagen 31 §:

Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att s ö k a e f t e r, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Helt tydligt är det alltså så att all jaktetik lägs åt sidan hos både tillståndsgivare och utövare när det gäller rovdjur.