Varg 41 sköts från helikopter i Klövsjöfjällen

Renägarna blir vargens död.
När årets fyrtioförsta varg sköts i fredags skedde det i Jämtland norr om fjällbyn Klövsjö.
Vargens sköts från helikopter.

Det var renägarna i blandat annat Tåssåsens sameby som ansökt om skyddsjakt på en varg som senaste tiden härjat runt och främst stört renar i området.
Eftersom Riksdagen sagt att det inte får förekomma vargetableringar i renskötselområdet fanns inte mycket annat för Länsstyrelsen än att säga ja till jakt.
Renägarna i Jämtlands län har ansökt om skyddsjakt på totalt tio vargar – en är skjuten, en är det utfärdad skyddsjakt på, två (finsk-rysk-svenska paret) har fått avslag, övriga ansökningar avvaktar Länsstyrelsen.

Annonser

Jägareförbundet för första gången – fördömer tjuvjakt

Jägareförbundet försöker nu bättra sitt dåliga rykte efter vargslakten i början av januari då 27 vargar sköts inom loppet av en jaktdag.
Man fördömer tjuvjakt i allmänhet för förts gången officiellt och särsklit de två senaste fallen i Dalarna och norra Värlmland. Man går till och med så långt att man uppmanar ortsbefolkningen att hjälpa polisen att lösa dessa tjuvjakter.

– Den illegala jakten riskerar att minska förståelsen för jakt i allmänhet, heter det i det uttalande som länsordförandena i varglänen samt Jägareförbundets ordförande ställer sig bakom.
Vargens tid undrar om inte den förståelsen redan är körd i bott.

– Den illegala jakten är också ett hot mot framtida licensjakt, säger de vidare.
Så var det alltså med den omsorgen om vargen. Döda gärna, men gör det lagligt.

Avståndstagandet från tjuvjakten på varg är ett trendbrott för Jägareförbundet. Det är första gången man går ut på det här sättet och tar klart avstånd från tjuvjakten. Tidigare har man nästan med förtäckta ordalag istället uppmanat folk att ta saken i egna händer eftersom myndigheterna inte gick jägarna till mötes och gav tillstånd för vargjakt.

Nu fick man tillståndet med känd utgång vilket inte gav några större förhoppningar om fortsatt fri licensjakt. När nu dessa två konstaterade tjuvjakter i Dalarna och Värmland kom trots den genomförda licensjakten, den skulle ju göra att folk blev mindre benägna till tjuvjakt enligt jägareförbundet propåer inför regeringens beslut i frågan.

Förbundet är alltså tvunget välja en mjukare väg om man över huvud taget ska få jaga i framtiden. Vargjakten i januari och tjuvjakten nu i februari talar verkligen inte för jägarnas sak.

Så här ser uttalandet ut i sin helhet i Svensk Jakts nätupplaga:
Vi sex ordföranden för de län som i vinter fick möjlighet att jaga varg på licens för första gången på 45 år, samt förbundsordföranden, fördömer den illegala jakten på varg.

Den illegala jakten är inte bara ett hot mot framtida licensjakt, den riskerar också att minska förståelsen för jakt i allmänhet.

Vi uppmanar därför lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i utredningsarbetet.Den senaste månaden, sedan licensjakten avslutades, har två fall av misstänkt illegal jakt på varg uppdagats, först ett fall i Dalarna och nu ett nytt fall i nordligaste Värmland.

Att illegal jakt på varg förekommer är i sig inget nytt. Forskarna har tidigare beräknat att så mycket som femton procent av vargstammen kan ha dödats illegalt årligen. De två nya fallen bekräftar tyvärr bilden av en inte obetydlig illegal jakt på varg.

Svenska Jägareförbundet liksom BRÅ och den senaste rovdjursutredningen anser att det enda sättet att komma tillrätta med den illegala jakten vid utformandet av rovdjurspolitiken, är att ta större hänsyn till de människor som har problem av vargförekomsten.

Regering och riksdag har antagit en ny rovdjurspolitik som syftar till att hitta en balans mellan vargens och människors behov. Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att åratal av konstruktivt och seriöst arbete inom ramen för det demokratiska systemet riskerar att äventyras av några få personers illdåd.

Vi uppmanar lokalbefolkningen och jägare att samarbeta med polisen så att de båda fallen kan klaras upp.

– Den illegala jakten äventyrar våra egna möjligheter att inom ramen för det nya regionala självbestämmandet få påverka vår egen situation, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet.

Läs också gärna Jan Guillous krönika om Vargjaktslotteriet och Jägareförbundets sifferlögner: http://tinyurl.com/y9cyx3n

Mittådalen sköt två på samma tillstånd (Uppdaterad 33, 34, 35)

28 januari fick Mittådalens sameby till ett muntligt nytt beslut om en geografisk utökning för ett tidigare beslut från 22 december trots att den vargen beslutet gällde redan var skjuten på juldagen. Samebyns Per-Jon Fjellgren hade fräckheten att 28 januari per telefon muntligen begära en geografisk utökning av beslutet från december och fick detta, dagen efter sköt man ytterligare en varg utan att alltså ha formellt tillstånd för detta.
För Per-Jon Fjellgren torde inte varit okunnig om att skyddsjaktsbeslutet från 22 december redan var utnyttjat. Den varg som man fick en geografisk utökning för var död, skjuten från helikopter. Istället för bara en död hane som skyddsjakten gällde fick man nu död på en tik också.
De två besluten har olika handläggare men samma undertecknare Susanna Löfgren, enhetschef på Naturvårdsverket.
Den tjuvjagade vargen blev varg nr 34 att dö sedan 21 december i Sverige/Norge.
Några eftermälen har inte drabbat samebyn och Naturvårdsverket låtsas som om det regnar. Båda besluten ligger ute för allmänt beskådande på verkets hemsida men inte ett ord om att vargen dödats, som man anger för övriga skyddsjaktsbeslut på sidan.

Utöver denna varg i Mittådalen har en varg nr 33 dödats under skyddsjakt i Gölsjön Jämtland och varg nr 35 som sköts inom Hansö samebys marker onsdag 3 februari. Nedan Hansövargen i klipp från Sveriges Radio Jämtland.

Klipp från SR Jämtland

I Jämtland fortsätter man döda varg som om ingenting har hänt längre söderut

Lite grann i smyg har Naturvårdsverket nu gett klartecken för skyddsjakt på ytterligare en varg i Jämtland. Nyligen sköts en varg i Mittådalens sameby från helikopter och nu har man gett tillstånd till jakt på en varg i Svenstavik.

Den dödade vargen i Mittådalen var varg nummer 3 som dödats i Sverige/Norge sedan 21 december då varg nr 1 sköts nära Frostviken Jämtland på norska sidan gränsen och samma dag varg nr 2 i Sörsjön Fulufjällsreviret.

Tillsammans med de dödade under licensjakten innebär detta 32 dödade vargar i Sverige/Norge sedan 21 december.

Dagarna före jul fick Mittådalens sameby tillstånd till skyddsjakt på en varg som orsakat skador på rennäringen. Den vargen hade sedan i somras uppehållit sig i och kring deras åretruntmarker och Naturvårdsverket bedömde att det inte fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.
Det var en varghane på mellan 35 och 40 kilo som efter två dagars jakt sköts från helikopter i närheten av Ljusnedalsbyn.

Det nya senaste beslutet gäller en varg som rör sig inom Njarke och Jijnjevaerie samebys områden där det uppges finnas omkring 2 500 renar. Jakten är begränsad till ett område som grovt sett går i en triangel mellan Brunflo, Svenstavik och Bräcke.
Även här gör naturvårdsverket bedömningen att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Försök att skrämma bort vargen har gjorts vid ett flertal tillfällen men utan framgång. Jakten får ske fram till 31 januari.

Den varg som sköts vid jul bedömdes vara av skandinaviskt ursprung. Den varg som nu getts tillstånd att jaga vet man inte var den kommer ifrån. Trots att det inte går att veta om den kommer utifrån och därmed har högre bevarandevärde än skandinaviska vargar så säger verket alltså ja till jakt.