Nu är det sagt: Ingen jägare inom Jägareförbundet vill ha varg på sina jaktmarker

Äntligen får vi klart besked från Jägareförbundet. Ingen enda jägare inom förbundet som ordförande Björn Sprängare talat med vill ha varg på sina jaktmarker.
– Och det är det vi jobbar för, säger han i ett videoklipp på Jägareförbundets hemsida. Alltså på hemsidan, inte på Svensk jakts hemsida som förbundet ofta gömmer sig bakom när det ska spridas något som är extra kontroversiellt.

Nu är det tydligt och klart – ett budskap från Svenska Jägareförbundet.
Sprängare säger samtidigt att förbundet tar hänsyn till Riksdagens fattade beslut att det ska finnas varg i Sverige. Minst 270 frilevande vargar.
Men…
– Från förbundets sida säger vi att det räcker med 150 vargar. Vi kan alltså acceptera upp till 150 vargar, men då ska de vara spridda över hela landet.
vad han lovar medlemmarna är att det inte ska finnas några vargar i landet. För hur det praktiskt ska gå till att fördela 15 familjegrupper i lika många vargrevir bland landets 20 fastlandslän ger han naturligtvis ingen förklaring till. Ingen har ett svar på detta. Vargar väljer själv de områden de vill leva i och föda upp sina vargungar.
Verkligheten är att Jägareförbundet nu ansluter sig till Riksjägarna som länge sagt att det inte accepterar frilevande varg i landet. Om nu Björn Sprängare menar allvar med att förbundet arbetar för att tillmötesgå alla jägare som gett honom beskedet att de inte accepterar varg på den egna jaktmarken.
I vekan samlades jägare från norska Hedmark och Värmland vid  gränsmonumentet Morokulien i Charlottenberg för att manifestera en gemensam hantering av i första hand de vargrevir vars geografiska området korsar Riksgränsen.
Där hävdades i SVTs nyhetssändningar, rakt i ansiktet på allmänheten, att dessa gränsrevir inte förvaltas.
Vilket är en ren lögn, eller kanske det är okunnighet.
För visst ingår de i förvaltningen. I alla fall i Sverige. Så till den grad att de inför licensjakten i Värmland vintern 2015 användes medvetet felaktigt för att kunna höja licenskvoten.
Då räknades gränsreviren hela – 1,0 – till Värmland trots att alla övriga gränsrevir med grannlänen räknades som halva – 0,5.
Denna innebar att Länsstyrelsen kunde använda ett underlag för licensen som gav 2,5 fler värmländska familjegrupper som underlag för licenjakten. Antalet familjegrupper avgör hur många familjegrupper som kan jagas. Det finns en miniminivå nationellt som är fördelade på varglänen i Mellansverige.
Inför jakten i år 2016 hade Naturvårdsverket styrt upp hur gränsreviren med Norge skulle räknas. Vilket innebar att Värmland nu tvingades räkna 0,5 och därmed fick länet 2,5 familjegrupper färre ”bara över en natt”.  Detta i innebar att antalet familjegrupper i Värmland hamnade under miniminivån, och det redan innan jakten startat. Ändå togs beslut att 3,5 familjegrupper skulle skjutas.
Men som vi vet nu blev det ingen jakt på grund av att den överklagades till Förvaltningsrätten.

Annonser

Naturvårdsverket flaggar för ”urvalsjakt” på varg i vinter

Ruona Burman ser ingen licensjakt på varg i vinter, däremot den nyligen uppfunna urvalsjakten.

Det blir ingen licensjakt på varg i vinter. Däremot flaggar Naturvårdsverket för en helt ny typ av jakt, en s k urvalsjakt.
Och för att röra till vargfrågan än mer gick miljöministern Lena Ek (C) ut på onsdag eftermiddag att det ännu inte är klart om vilken typ av jakt det blir. Hon var inte främmande för att det trots allt kan bli en licensjakt.

Lena Ek vill invänta vad EU-kommissionen har att säga om den förvaltningsplan som Sverige lämnat in till EU om hur man ska klara den svenska vargstammen.
– Innan en förvaltningsplan är på plats kan man överhuvudtaget inte diskutera jakt eller den formen av jakt, säger hon till Radion.
Viltsamordnare Ruona Burman på Naturvårdsverket sa tidigare på dagen att det inte fanns någon möjlighet att tillåta en licensjakt kommande vinter. Dåvarande miljöministern Andreas Carlgren lovade på en presskonferens i augusti 2011 att licensjakten på varg skulle återupptas igen vintern 2013. Strax innan hade han släppt bomben att licensjakten 2012 tillfälligt stoppats på grund av EUs krav på Sverige att tillåta en vargpopulation med gynnsam bevarandestatus.
Istället för licensjakt flaggade Ruona Burman för en ny form av vargjakt som hon kallar urvalsjakt. Vilket skulle vara en jakt riktad mot vargrevir med vargar med särskilt hög inavelsgrad.
En något märklig omskrivning för att tillmötesgå jägarkollektivets krav på vargjakt. Det finns inga kända vargar i landet som lider av att de de facto är inavlade. Vad gäller inaveln är denna ett hot i ett längre perspektiv. Det har inte varit någon hemlighet att Skandinaviens vargar är inavlade eftersom de fram till 2008 härstammar från bara tre invandrade individer från 80-talet. Det är dessa tre vargar som är anfäder till större delen av vargpopulationen i Skandinavien.
Men så 2007 vandrade två hanvargar ner från Finland, ner till Mellanskandinavien och sedan dess har dessa finska varghanar fått tillsammans sex kullar i två olika revir. Avkommorna har redan börjat föda egna kullar med vargar som härstammar från 80-talsvargarna. Inavelsgraden har sedan dess kraftigt gått ner.
Urvalsjakten är därmed inget annat än en förtäckt licensjakt för att blidka EU och tillmötesgå Jägareförbundet och dess lobbyister att få ner antalet vargar.
Jägareförbundets omfattande lobbyverksamhet ligger bakom att en sårbarhetsanalys nu ska ligga till grund för hur många vargar vi minst måste ha för att kunna beskriva vår vargstam som att den har en gynnsam bevarandestatus.
Jägarkollektivets enda intresse i denna fråga är att få till stånd en så liten vargpopulation som bara är möjligt. Riksjägarna säger klart att de inte accepterar annat än 0 vargar i Sverige. Jägareförbundet kan tänka sig 150, sårbarhetsanalysen som hastades fram på försommaren med SJF som pådrivare säger 100 vargar.
Allt handlar om löshundsjakt/allmogejakt/gammal fin kultur och älgköttet.
Efter beskedet från Ruona Burman på onsdagen lät inte kritiken vänta på sig.
– Det måste fås till en minskning av vargstammen och koncentrationen. Det här med att inte införa en beskattning är ett slag i ansiktet på landsbygdsbefolkningen i Dalarna och deras förutsättningar att både ha tamdjur och att inte kunna vistas i skog och mark på grund av rädsla, säger Thomas Björklund som är ordförande i Jägareförbundets länsavdelning till Radions Dalanytt.
Och som vanligt gömmer man sig bakom ”landsbygdsbefolkningen” som nu börjar bli ganska trötta på att tas som gisslan för jägarnas strävan att få bort vargen från sina jaktmarker. Ute på landsbygden ser man med andra ögon på vargen, om man någonsin får se den.
När Lena Ek tog till orda i Radion på eftermiddagen framförde hon ingen kritik mot Naturvårdsverkets utspel tidigare på dagen. Det överlät hon till sin partikollega Anders W Jonsson, vice partiledare och gruppledare för Centerpartiet i riksdagen.
– Här måste man göra en samlad bedömning. Det handlar inte bara om diskussionen om en livskraftig stam, utan också om att vi i delar av landet har en helt ohållbar situation där vargtrycket är alldeles för högt, sade han till Radion.
– Hela regeringens arbete gentemot kommissionen har gått ut på att få till stånd en möjlighet att jaga varg under vintern och då är det inte Naturvårdsverket som ska gå ut och göra den här bedömningen.
En annan jägare som tog till orda på onsdagen var Thomas Ekeberg från Tjällmo. Han anser att det är en katastrof att ställa in vargjakten även kommande säsong. Och naturligtvis lyfte han fram landsbygdens folk och uppmanade dem indirekt att ta saken i egna händer.
-Landsbyggdens befolkning kommer troligtvis att tröttna. Det här är, enligt mig, ett fantastiskt bra sätt om man inte vill ha någon varg kvar i Sverige, säger han till nt.se.
-Folk tröttnar på det här och kommer att ta saken i egna händer.
Tidningen frågade honom: Hur skulle du vilja se vargjakten om du fick bestämma?
-Jag skulle vilja se en förvaltning av vargstammen. Vi vet att vi har cirka 450 vargar i Sverige. Jag skulle vilja maximera till cirka 160 vargar och införa avlysningsjakt, men jakttid precis som man har i Finland.
-Vargjakten borde vara samtidigt som älgjakten då vi har mycket jägare ute i skogarna. Då har man chans att komma till skott då de är extremt svårjagade. Allra helst ska man ha snö vid vargjakt så att man kan spåra, svarade han och visar att han inte har en aning om vad han pratar om.
Vilket annat djur jagas samtidigt som det lever med sina valpar. Och var har de 450 vargarna kommit ifrån?

Så här ser två av landets tunga naturorganisationer på det nya begreppet ”urvalsjakt”.

Naturskyddsföreningen i Sverige

Dribblande med rovdjurspolitiken
Naturskyddsföreningen är kritisk till Naturvårsverkets nya påfund om jakt, den så kallade urvalsjakten. Urvalsjakt finns inte som etablerat begrepp men enligt Naturvårdsverket handlar det om att tillåta vargjakt i revir med mycket inavel kommande vinter. Det är på sin höjd att börja i fel ände.
– Den nu påhittade urvalsjakten riskerar att bli en retorisk täckmantel för licensjakten, som fått så mycket kritik inte minst av EU. Det här dribblandet är i första hand ett sätt för jägarna att få skjuta en vinter till. Men fler dödade vargar tillför inte de nya gener som vargstammen så väl behöver, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Regeringen och dess myndigheter har att se till att nå målet för en så kallad gynnsam bevarande status, enligt EU:s art och habitatdirektiv för hotade djur. En så kallad urvalsjakt, som enligt Naturvårdsverket går ut på att jaga vargar i vissa revir med mycket inavel, men det tillför inga nya gener och riskerar minska vargstammen till farligt låga nivåer.
– Stammens population står nu still igen och en liten vargstam är alltid mer känslig än en stor för slumpmässiga störningar. Det här är att börja i fel ände, det är en genetisk förstärkning som behövs och där har staten ännu inte lyckats. Det konstaterar även Naturvårdsverket, säger Jan Terstad, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Så sent som i senaste rovdjurspropositionen bedömde regeringen att det inte finns något behov av att ändra gällande benämningar av jakt. Ändå kommer nu Naturvårdsverket med förslaget om urvalsjakt idag.
– Jag undrar vad landets miljöminister Lena Ek (C ) tycker om det här. Är det en del av hennes nya politik eller ytterligare ett tecken på den oreda som råder i rovdjurspolitiken? Vi väntar fortfarande på en proposition som säkerställer att vi uppnår gynnsam bevarandestatus. Det gör EU-kommissionen också, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen

Naturvårdsverkets ”urvalsjakt” på varg är oetisk och riskfylld
När det inte går med licensjakt försöker nu myndigheten med en genetisk rensningsjakt, som Naturvårdsverket kallar urvalsjakt.
Trycket på att genomföra någon form av vargjakt är uppenbarligen högt, konstaterar Svenska Rovdjursföreningen.

Den ”genetiska rensningsjakt” som Naturvårdsverket nu utreder kräver att man för in tillräckligt många nya obesläktade vargar i den svenska vargstammen, ett företag som totalt misslyckats hittills, trots stora ansträngningar.
Forskarna är oeniga om vilka risker en sådan jakt skulle kunna innebära och den är svår att genomföra i praktiken. Det krävs att hela vargfamiljen är samlad och sedan skjuter man allihop från helikopter
– Jakten är ett oetiskt och riskfyllt företag som kan innebära kraftig decimering av vargstammen till ingen nytta, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.
Den nya taktiken med s k ”urvalsjakt” är ett resultat av att myndigheterna totalt misslyckats med att genomföra den genetiska förstärkning som var en förutsättning för de tidigare två licensjakterna, som nu är föremål för en EU-anmälan.
– Någon regelrätt licensjakt går inte att genomföra nästa år eftersom EU-kommissionen kräver genetisk förstärkning först. Exakt samma argument gäller för den nu tilltänkta genetiska rensningsjakten, ett projekt som är dömt att misslyckas totalt om inte myndigheterna har en fungerande metod för genetisk förstärkning som kan genomföras på ett framgångsrikt sätt, säger Ann Dahlerus.
– Och oss veterligen har man inte det.
– Vi menar också att det är ett oetiskt förfarande. Om man genom jakten är ute efter att sänka inavelsnivån snabbare – skulle man i extremfallet skjuta bort hela vargstammen och skulle då hamna på inavelsnivån noll. Nu är tanken tydligen att hela vargfamiljer med särskilt hög inavelsnivå ska skjutas bort, säger Ann Dahlerus.
Genom att den svenska vargpolitiken inte tillåter varg i den norra delen av landet har man allvarligt försvårat för genetisk obesläktade vargar från Finland att få genetisk kontakt med den svenska vargstammen i Mellansverige. Därför har vargstammen blivit svårt inavlad.
– De vargar som nu blivit mest inavlade är de som – i en sådan jakt – skulle skjutas bort och bli offer för en misslyckad svensk vargförvaltning, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare.
– Svenska Rovdjursföreningen tar starkt avstånd ifrån en sådan jakt!

Finskryska tiken är sedan torsdag morgon nordöst om Oslo – kan tas hem om det strular till sig för henne

Här har buren precis öppnats och vargiken är redan på väg ut i det svarta för henne okända området. Foto: Naturvårdsverket


Vargtiken är sövd och nödvändiga prover tas på henne innan hon lastas in i bilen för färd ner till Bergslagen.


Den vargtik som under några veckor uppehållit sig på renbetesmarker tillhörande i Tåssåsens sameby i östra Jämtland och med kort varsel flyttades till Kilsbergen i Örebro län befinner sig sedan torsdag natt nordöst om Oslo. Där är hon redan inne i ganska tätbefolkade områden. Kursen till Oslo har varit spikrak nordvästlig från Kilsbergen. De senaste dagarna har hon dock slagit in på den sydlig kurs som nu tar henne ner mot Oslo.
Om det strular till sig för vargen när hon nu kommer i in i befolkade områden kan det mycket väl bli så att man fångar in henne igen och gör ett nytt utsläpp i Sverige.
I Kilsbergen stannade hon några dagar i det område hon släpptes innan det bar iväg in i Värmland på en nordvästlig kurs.
På sin väg genom Värmland har hon i rask takt nattetid passerat igenom fyra vargrevir. Att hon varit väl medveten om att hon varit i främmande revir visar hastigheten genom reviren och att hon tagit daglega mellan två olika revir.
En gps-sändare i hennes halsband ger hennes position varje timma.

Regeringen vill att en vargflytt ska förankras bland berörda parter. Inför utsläppet hade landshövding Rose-Marie Frebran i Örebro en telefonkonferens med länets Viltförvaltningsdelegation och fick positiv respons på Naturvårdsverkets planer på att släppa ut vargen i Kilsbergen.
Naturvårdsverket kunde beslutat om utplantering även delegationen sagt nej till släppet.
Men till och med jägarintressenas representant i delegationen var positiv.
När vargen väl var utsläppt kom dock negativa reaktioner från Jägareförbundet i Örebro län och Riksjägarna. Jägareförbundet vill ha kompensation för utsättningen, bl a högre licenstilldelning för Örebro näst år, men vem har sagt att de ska bli en ny licensjakt. Och dessutom är ett sådant krav redan överspelat eftersom vargen inte ens finns i Sverige längre.
Riksjägarna anser att vargen borde ha skyddsjagats på plats i Jämtland eftersom den jagade ren i området.
Hanteringen gick mycket fort och väcker kanske en del frågor. I går förmiddag, måndag, förnekade länsstyrelsen i Örebro att något beslut fattats. I dag, tisdag, är vargen utplanterad.

Jägareförbundet ropar efter kompensation. Läs förbundets pressmeddelande nedan som kom efter att flytten av vargen var gjord.

  Pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet
  2011-03-22

  Örebro län bör kompenseras för vargflytt.
  Naturvårdsverket har flyttat en genetisk viktig varg från Jämtland till Örebro län – allt i enlighet med riksdagsbeslutet att den svenska vargstammen ska förstärkas genetiskt för att minska inaveln. Naturvårdsverket diskuterar även kompensationsåtgäder för de län som tar emot flyttade vargar. Svenska Jägareförbundet vet vad som bör göras för att en flytt av varg ska accepteras.

  – Vi anser att det viktigaste är att en flyttad varg som etablerat revir är fredad ett år efter det att den fött första kullen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Men andra vintern, det vill säga när den har sin andra kull, ska jakt tillåtas. Ju fler vargar som flyttas, desto mindre avlysningar krävs.

  I Jägareförbundet har man enats om fler krav för vargflytt;
  – län där vargar släpps bör kompenseras med extra varg/vargar vid licensjakten. Även områden där de etablerar sig bör kunna prioriteras
  – att vargar som flyttas helst inte bör ha halsband
  – att det inte finns några heliga vargar, det vill säga att man kan tillåta skyddsjakt på flyttade och genetiskt värdefulla vargar
  – att Sveaskogs marker först och främst bör komma i fråga för vargflytt

  Torbjörn Lövbom understryker betydelsen av att ha en nära dialog med dem som får den nya vargen på sina marker och säger:
  – För att den svenska rovdjursförvaltningen ska lyckas måste den bygga på acceptans och delaktighet bland dem som berörs. Snart presenteras en ny utredning om den framtida rovdjursförvaltningen, vi förutsätter att utredaren Lars-Erik Liljelund tar hänsyn till detta, tillägger han.

Även Riksjägarna är irriterade på vargflytten,
här deras Pressmeddelande samma dag

Jägarnas Riksförbund är mycket kritiska till den flytt av en varg som skedde till Örebro län under måndagen. Förbundsordförande Solveig Larsson säger i en kommentar att detta inte kommer att gagna människan, vargen eller trovärdigheten för den förda rovdjurspolitiken. Att man mycket brådskande genomför en flytt av varg och genom att gå förbi de beslutade processerna som ska föregå denna typ av aktivitet gagnar inte heller regeringens rovdjurspolitik. Oavsett den genetiska bakgrunden på den flyttade vargen så borde den ha skyddsjagats då den ställt till problem och visat ett inte önskvärt beteende fortsätter Solveig Larsson. Vi kräver nu att människor som kan komma att drabbas av vargen i form av skador eller lidande fullt ut ersätts ekonomiskt.

JRF förordar fortsatt naturlig invandring och att skadegörande individer, oberoende av bevarandestatus, skall tas bort genom skyddsjakt. JRF har full förståelse för att Tåssåsens sameby kräver skyddsjakt och snabba åtgärder, men lösningen är inte att flytta problemet till någon annan enligt Solveig Larsson.

Här sitter den rödfjädrade bedövningspilen i höger baklår på vargtiken.

Galvenvarg ska flyttas till Dalarna samtidigt som den nyss flyttade finskryskan har gått in i Norge

Foto: Naturvårdsverket. Så här såg det ut när finskryskan "sövdes" i Sveg innan transporten ner till Kilsbergen.


Naturvårdsverket har nu bestämt sig för att flytta den Galvenavkomma som sedan två veckor befunnit sig i Norrbotten. Den upptäcktes i samband med att den jagats under flera mil med skoter i Gällivareområdet. Den överlevde hetsjakten men har sedan dess börjat jaga ren och nu ligger en ansökan om skyddsjakt hos Naturvårdsverket.
Men eftersom vargen är genetiskt viktig ska man nu pröva att ta ner den till södra Dalarna.
Om den stannar där den släpps ut är långt ifrån säkert.

För två veckor sedan kördes en finskrysk invandrad vargtik ner från renbetet runt Sveg till Kilsbergen där hon släpptes. Efter bara några dagar startade hon en vandring nordväst upp genom Värmland som tog henne genom fyra vargrevir och vidare in i Norge. Hon är snart framme vid Glomma norr och Kongsvinger och fortfarande inne i den s k vargzonen som Norge har upprättat i tanken.
När det blev känt att man hade sett ut ett område norr Avesta för utsättningen av Galvenvargen kom som ett brev på posten Jägareförbundets protest.
Länsförbundet menar att man har så många vargar redan i länet att man inte kan ta emot fler.
Konstigt resonerat. Döda vargar under licenjakten går bra, men att enligt uppgörelsen också ta emot genetiskt viktiga vargar går inte. Det är bra att Jägareförbundet visar sitt rätta ansikte i frågan. Och det är bra att Naturvårdsverket inte viker från den uppgörelse man om utsättning om varg.
Händelserna i Gällivare samby har gjort att det blev nödvändigt att flytta vargen. Inom de närmaste dagarna kommer flytten att ske.

Viktiga valpar
Forskare vid Stockholms universitet har på Naturvårdsverkets uppdrag utrett hur viktiga avkommorna till östliga vargar är för att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige. De är valpar till en östlig invandrare och en skandinavisk varg och frågan är då hur inavlade de är. Forskarnas slutsats är att avkommorna inte är inavlade och att den genomsnittliga släktskapsgraden är ungefär hälften av den för övriga vargar i Sverige, som bedöms vara mer besläktade än helsyskon.

– Valparna till östliga vargar är viktiga för att minska inavelsgraden i det här skedet. Det behövs också att nya, helt obesläktade vargar kommer in i landet och förökar sig, säger Helene Lindahl Vik.

– Ingen jakt har tillåtits i Galvenreviret och inte heller i andra revir med kända avkommor. Undersökningar av fällda djur efter licensjakten, visar att ingen av dem är valpar till östliga vargar. Det område i Sverige där den flyttade vargen så småningom bildar revir, kommer också att undantas från en licensjakt.

Däremot finns det alltid en möjlighet till skyddsjakt på vargar om det finns risk för att de kan orsaka en allvarlig skada. Det gäller även den varg vi nu vill flytta, säger Helene Lindahl Vik.

Så går flytten till
Vargen kommer att sövas med bedövningspil. Det är samma metod som tillämpats av forskarna vid märkning av vargar. Vargen kommer att avmaskas och förses med sändare. Den ska transporteras per flyg till Mellansverige.

– Det är en lång resa. För att säkerställa att resan sker på ett sätt som under rådande omständigheter är det bästa för vargen kommer vi ha veterinär med under hela resan, berättar Helene Lindahl Vik.

Fakta
Den svenska vargstammen härstammar från tre vargar som vandrade in på 1980-talet. Flera östliga vargar har kommit in i Sverige och Norge sedan dess, men bara två har kommit ner till Mellansverige och förökat sig. Det är Galvenhannen och en hanne i Kynna, Norge. Båda har fått kullar tre år i rad. Sammantaget är det känt att 16-17 valpar fötts och överlevt till följande vinter i Galvenreviret och 19-21 valpar i Kynnareviret.

Den finskryska vargtiken som släpptes i Kilsbergen för snart två veckor sedan finns i området runt Grue öster Glomma. Lite längre österut innanför rikgränsen är det område där allt började 1983 då den första valpkullen föddes i det som nu är det som kallas den skandinaviska vargstammen.

Mitt under Carlgrens varg-presskonferens kom beskedet att EU inleder en åtalsprocess mot Sverige för licensjakten

EU-kommissionen anmäler den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning. Beskedet kom mitt under den presskonferans som miljöminister Andreas Carlgren hade på torsdag förmiddazg för att berätta hur den svenska starkt inavlade vargstammen ska förstärkas.
– Vi tar nu ett samlat steg för att vi ska få livskraftiga vargar, säger han.

Redan i april planerar man att sätta ut vargvalpar. En eller ett par vuxna vargar ska flyttas sent i år eller nästa år.
Utsättningen kommer att ske i de sex län som redan har vargföryngring under senare år. Länen är Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.
Det kan också att bli aktuellt i fyra län län där vargar passerar ofta; Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötlands län.
I dag fattade EU:s miljökommissionär Janez Potocnik samtidigt det formella beslutet om att anmäla den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning. Beskedet kom mitt under Carlgrens pressmöte.
I praktiken innebär det att EU skickar en formell underrättelse som Sverige måste svara på. Om svaret inte är tillfredsställande går processen vidare, och kan sluta i domstolen.
Sverige har nu två månader på sig att svara.
Potocnik skriver att det är ”ytterst tveksamt” om den svenska vargpolitiken – trots ”ett livligt informationsutbyte” mellan den svenska regeringen och EU-kommissionen sedan juni 2010 – är förenlig med EU:s miljölagstiftning.
Han vänder sig mot att jakt tillåts, trots att vargens bevarandestatus är dålig i Sverige. Hård kritik riktas också mot beslutet att ”godtyckligt” sätta ett tak för vargstammen på 210 djur, och att jakten tillåtits före införseln av nya vargar.
”Vi kommer fortsätta att informera kommissionen om vårt arbete och jag är övertygad om att vi kommer att kunna skingra de tvivel som kommissionen kan ha om vår vargpolitik.”
– Vi tycker att den svenska rovdjurspolitiken ska formas i Sverige, efter svenska förhållanden, inte i Bryssel, säger Andreas Carlgren.
Naturskyddsföreningen välkomnar EU-kommissionens beslut att inleda en överträdelseprocess mot Sverige. Föreningen vill att Sverige döms för fördragsbrott i EU:s domstol.
– Förhoppningsvis kommer vi aldrig mer behöva se dessa jakter på ett fridlyst, hotat rovdjur. Licensjakterna 2010 och 2011 har försvagat den svenska vargstammen och gjort den än mer sårbar för sjukdomar och illegal jakt, säger ordförande Mikael Karlsson.
Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige riktade in sin EU-anmälan främst på att vargstammen sköts av kraftigt under 2010 i ett läge där den fortfarande var liten och sårbar och på att regeringen satte ett tak för stammen på 210 vargar. Sedan dess har ännu en licensjakt ytterligare försvagat den svenska vargen.
Det går inte att överklaga jaktbeslut i Sverige och organisationerna tvingades därför att vända sig till EU-kommissionen.
– Vi ser inte detta som någon seger, utan tyvärr är det en konsekvens av Sveriges agerande i vargfrågan, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Här ser du dagens presskonferens med miljöministern
http://www.regeringen.se/sb/d/14200/a/159847

Vargstammen stärks genom tillförsel av nya vargar under 2011

Regeringen beslutade på torsdagen uppdra åt Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk att, efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet och övriga berörda myndigheter och organisationer, inleda arbetet med aktiva åtgärder för den genetiska förstärkningen av vargstammen inom Sverige. Det innebär att den svenska vargstammen stärks genom tillförsel av nya vargar under 2011.

– Regeringen fullföljer därmed den tredje delen av vargpolitiken för att få en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige. Tidigare har förvaltningen av rovdjurspolitiken regionaliserats och licensjakt införts för att begränsa tillväxten på vargstammen och få ökad acceptans, säger miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

– Regeringens tydliga utgångspunkt med vargpolitiken har hela tiden varit att leva upp till kraven i EU:s arthabitatsdirektiv. Det är vår övertygelse att beslut om rovdjurspolitiken i första hand ska tas i Sverige, nära de människor som berörs, inte i huvudsak i Bryssel. Genom att vargstammen görs mer livskraftig, kan den också vara mindre till antalet än annars, säger Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson.

Riksdagens beslut 2009 innebär att vargstammens genetiska variation ska förbättras i första hand genom att underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig från renskötselområdet till den vargpopulation som finns i Mellansverige. I andra hand genom införsel av vargar med östligt ursprung.

Det som kommer att ske i vår är att vargvalpar som föds i djurparker, när de har rätt förutsättningar, flyttas till vargrevir ute i naturen. Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk ska tillsammans med berörda länsstyrelser förbereda för detta. Samtidigt inleds förberedelse för att kunna flytta en eller ett par vuxna vargar sent i år, efter mycket noggrann uppsikt och veterinärkontroll. Myndigheterna ska också gå vidare med arbetet för att överväga om vilda vargvalpar från Finland ska tillföras svenska revir.

– Långsiktigt är flyttning av varg inget alternativ. Därför får Rovdjursutredningen tilläggsdirektiv att analysera hur östliga vargar kontinuerligt kan komma i kontakt med den skandinaviska vargpopulationen, säger Andreas Carlgren.

Regeringens beslut bygger på de förslag som redovisades av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt den 1 december 2010, Rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige. En remisshearing genomfördes den 13 december. Bakgrunden är det behov som forskarna pekat ut, att tillföra den skandinaviska vargstammen genetiskt friska vargar.

Myndigheterna ska överväga om det är lämpligt att genomföra flera åtgärder i enlighet med de sex förslag till tillvägagångssätt att flytta in östliga vargar till Sverige som lämnats i redovisningen av regeringsuppdraget.

Regeringsuppdragen i korthet:

* Uppdrag till naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige. Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska förbereda flyttning av vargvalpar från djurparker till befintliga revir vilket ska ske under senvåren 2011. Dialog med Finland ska påbörjas i syfte att infånga och sätta ut vilda vuxna finska vargar. Utsättning av vilda vargvalpar från Finland ska övervägas. Arbetet ska ske i dialog med både Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, LRF och Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen.
* Uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborgs län m.fl. om att peka ut lämpliga vargrevir eller områden för utsättning av varg. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands, Stockholms och Uppsala län ska peka ut två revir eller områden för utsättning av varg. Begränsningar ska vara att det är minst 10 mil till renbetesområdet, en mil från flerfiliga vägar och järnvägar samt låg risk för utvandring till Norge.
* Uppdrag till Naturvårdsverket om behov av ytterligare kompensationsåtgärder vid införsel och utsättning av varg i Sverige. Naturvårdsverket ska analysera behov av och föreslå ytterligare kompensationsåtgärder i de områden av omfattas av utsättning, samt göra en bedömning av hur beslut om licensjakt ska hanteras i dessa områden.
* Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen. Rovdjurutredningen får tilläggsdirektiv att bl.a. analysera hur en permanent lösning kan se ut, som innebär att östligt invandrade vargar får kontakt med den mellansvenska vargpopulationen.

Här ett öppet brev till Sveriges jägare
http://vargquinnorna.wordpress.com/

Allt fler jägare vill bojkotta vargjakten

Det verkar faktiskt som att det inte blir någon licensjakt på varg i Dalarna i januari. Flera jaktområden har gjort klart att de kommer att bojkotta jakten.
Bojkotten är en protest mot Dalarnas tilldelningen på ”bara” sex vargar. 50 vargar vill både Riksjägarnas och Jägareförbundets lokalförbund i Dalarna döda, och tilldelningen har också överklagats till Naturvårdsverket. Jägareförbundet kräver t o m att vargarna Dalarna räknas en gång till.
Och under tisdagen beslöt den lokala styrelsen för Riksjägarna att uppmana samtliga sina 1 800 medlemmar i länet att bojkotta vargjakten.

Kravet på 50 vargar är lätt att förstå vad gäller Riksjägarna som inte vill ha några vargar alls, men hur Jägareförbundet kan hänga på det kravet är svårare att förstå eftersom Jägareförbundets policy i vargfrågan är att förbundet skal verka för en livskraftig vargstam.
Jakt på 50 vargar skulle betyda att länets samtliga revir i princip skulle kunna utplånas eftersom länet inte har fler än sju säkra valprevir och tre sannolika, tillsammans ca 50 vargar.

Jägareförbundet vill ha en ny vargräkning och för en ny licenstilldelning.


Samförståndet mellan Riksjägarna och Jägareförbundet är lite unikt, men i vargfrågan i Dalarna är det Riksjägarna som har initiativet. Om inte Jägareförbundet åtminstone lokalt agerar mot den låga tilldelningen är risken stor att det blir en massflykt av Jägareförbundare till Riksjägarna som har haft en stark medlemsökning på grund av sin tuffa hållning i vargfrågan.
– Sex vargar som får skjutas i Dalarna gör varken till eller från, säger Roland Nordwall, ordförande i Mora Norra JVK som är den senaste kretsen att ansluta till bojkotten.
– Vi låter vargen sprida sig. På det viset får vargen själv vända opinionen när fler får känna på hur det är att ha varg i markerna, säger han.
Kretsarna i Gagnef-Mockfjärd, Dala Floda-Björbo, Dala Järna, Leksand, Skattungbyn-Torsmo samt Transtrand uppmanar också sina medlemmar att bojkotta vargjakten.
Tanken om bojkott föddes i Norbergs viltvårdsområde och dess ordförande Ola Dahlin gick ut och uppmanade alla jägare i ”vargbältet” att bojkotta vargjakten i januari.
Jaktnätverket Orsajägarna var först ut i Dalarna att nappa på uppropet.
– Vi är emot en vargstam och vi vill ju inte vara med och förvalta en vargstam som vi alltså inte tycker att vi ska ha, säger Nils Björklund som företräder nätverket Orsajägarna.
Och nu har även markägare börjat ansluta sig till bojotten.
En av Mellansveriges enskilt största markägare, sågverksägare Karl Hedin i Fagersta säger:
– Jakten hjälper oss ingenting – snarare förvärras problemen. Fler människor måste drabbas om det ska bli en ändring, säger Karl Hedin.
Karl Hedin AB äger 23 500 hektar skog på flera håll vilket medför att han är berörd av reviren Kloten, Färna, Ulriksberg och Hedbyn. Hans budskap är att problemen med vargarna handlar inte om hur många individer det finns i ett revir, utan hur många reviren det finns.
Han menar att borttagning av hela revir är enda sättet att få till någon lindring för de jägare som är drabbade av varg.
Samtidigt säger han att vargarna måste sprida sig så att fler människor förstår hur det är att leva med vargrevir.
Det sista blir lite obegripligt för den som inte jagar eftersom ickejägare får vara glada om de får se en svanstipp på en bortflyende varg som skrämts upp under skogspromenaden.
Och då är frågan om det är jägarna som skall bestämma hur många vargar och vargrevir vi skall ha i landet. Får inte jägare anpassa sin hobby efter de förutsättningar som finns. Nu finns vargen igen i våra skogar och då gäller andra förutsättningar för jakt.
Karl Hedin som skjutit 950 älgar under sin jägarkarriär säger så här i en intervju med Jakt och jägare:
– Vargarna äter upp klövvilt och tar våra jakthundar och andra tamdjur. De är en oroshärd.
Tydligare kan det inte sägas vad det egentligen handlar om: kött och hundar. Ska det verkligen vara grund för att döda ett rödmärkt rovdjur? Självklart inte.

Här får Dalajägarna lite hjälp på vägen

Nej till en licensjakt på varg! Svenska Rovdjursföreningens upprop mot vargjakten i januari.
Här skriver du på:
http://www.svenskavargar.nu